Elektronische identiteitskaart voor Belgen (EIK)

Iedere Belg die ten minste 12 jaar oud en ingeschreven is in het bevolkingsregister moet een EIK bezitten. Het dragen ervan is verplicht vanaf 15 jaar.

 

Aan de hand van je EIK kan je je identiteit bewijzen, het is een reisdocument binnen Europa. Met deze identiteitskaar kan er gebruik gemaakt worden van allerhande applicaties die werken met deze EIK zoals "mijn dossier", het invullen van belastingsaangiften online (tax-on-web), ...

 

Aanvragen

Je wordt persoonlijk uitgenodigd door de dienst Burgerzaken van de gemeente. Indien je dat wenst kan je je steeds spontaan aanbieden op de dienst Burgerzaken om een nieuwe EIK aan te vragen.

 

Vergeet zeker volgende documenten niet mee te brengen:

  • de uitnodiging
  • 1  pasfoto die voldoet aan de eisen zoals die opgelegd worden door de FOD Binnenlandse Zaken (zie fotomatrix EID)
  • je huidige identiteitskaart of het attest van verlies of diefstal.

 

Wanneer?

Een drietal weken na de aanvraag zal er een brief met PIN- en PUK-codes opgestuurd worden (indien je de codes zou vergeten of kwijtraken kan je nieuwe codes aanvragen via de website van de FOD Binnenlandse Zaken). Met deze brief dien je je aan te bieden op het gemeentehuis, zodat je nieuwe kaart kan afgeleverd worden.

 

Wat te doen bij verlies of diefstal?

Verlies of diefstal van je identiteitskaart moet je onmiddellijk melden bij het gemeentebestuur of de politie. Men kan ook aangifte doen bij de helpdesk van DOCSTOP  (00800 21 23 21 23) van de Algemene Directie Instellingen en Bevolking. Bij de aangifte van verlies of diefstal breng je een pasfoto mee voor het attest van verlies.

 

Als je de kaart terugvindt, meld je dat onmiddellijk bij de dienst Burgerzaken:

  • als dit binnen de 7 dagen gebeurt, kan de gemeente de elektronische kaart reactiveren
  • na 7 dagen worden de certificaten onherroepelijk ingetrokken en moet er een nieuw identiteitskaart aangevraagd worden.

Meer inlichtingen over wat te doen in geval van verlies of diefstal vind je terug op de website van FOD Binnenlandse Zaken. 

 

Hoeveel kost een EIK?

De EIK kost 20 euro. Een spoedprocedure (afleverbaar in 4 werkdagen) kost 145 euro. Een zeer dringende spoedprocedure (afleverbaar in 2 werkdagen) kost 220 euro.

 

Documenten

 

 

 

 

 

 


Contact

Dienst Burgerzaken

Woluwestraat 1
1830 Machelen
T 02 254 12 57
F 02 252 57 40

Melissa Duwée
T 02 254 12 26
Stéfanie Michiels
T 02 254 12 29
Karin Piens
T 02 254 12 28