Belgisch paspoort

Het paspoort is een officieel wereldwijd erkend en bruikbaar reisdocument, in de vorm van een boekje, dat een land aan zijn onderdanen afgeeft.

Het paspoort mag niet worden verward met de identiteitskaart die - zoals de naam het zegt - maar uit een kaart bestaat.

Een geldig reispaspoort is vereist voor alle landen waarvoor de gewone Belgische identiteitskaart niet volstaat. Ook kinderen jonger dan twaalf jaar hebben meestal een reispaspoort nodig.

 

Vanaf oktober 2013 start de gemeente Machelen met de afgifte van biometrische paspoorten.

Met die nieuwe biometrische paspoorten wordt er voldaan aan de Europese verordening nr. 2252/2004 van de Raad van de Europese Unie van 13 december 2004, betreffende normen voor de veiligheidskenmerken en biometrische gegevens in door de lidstaten afgegeven paspoorten en reisdocumenten.   

 

De biometrie bestaat uit drie pijlers:  

 -  het scannen van de foto volgens internationale normen
 -  het nemen van de vingerafdrukken
 -  de registratie van de handtekening geschreven op een elektronische PAD.

Wie?

Voor Belgen die ingeschreven zijn in het bevolkingsregister.

Geldigheidsduur

Een Belgisch reispaspoort is zeven jaar geldig, zowel voor volwassenen als voor minderjarigen. Deze geldigheidsduur wordt niet verlengd. Je doet er goed aan altijd in het bezit te zijn van een reispaspoort dat nog minstens zes maanden geldig is. Dit is de minimale geldigheidsduur die sommige landen opleggen.

Belangrijk!

Vooraleer je vertrekt, ga je best na welke reisdocumenten je nodig hebt voor je bestemming. Lees zeker ook eens de reisadviezen op de website van FOD Buitenlandse Zaken. Je kan ook altijd inlichtingen verkrijgen bij de ambassade of het consulaat van het land van bestemming.

Aanvragen

Een reispaspoort moet je aanvragen bij de dienst Burgerzaken van de gemeente. Voor de aanvraag heb je volgende documenten nodig:

  • 1  pasfoto die voldoet aan de eisen zoals die opgelegd worden door de FOD Binnenlandse Zaken (zie fotovoorschriften a en fotovoorschriften b)
  • je identiteitskaart 
  • eventueel je oud reispaspoort of een attest van verlies van dit oud paspoort.

Je dient je persoonlijk aan te melden voor het plaatsen van je handtekening op het aanvraagdocument. Deze handtekening wordt gescand voor het paspoort.

 

De afgiftetermijn is minstens 10 werkdagen.

Hoeveel kost het?

Een reispaspoort voor een volwassene kost 80 euro, voor een kind (-18 jaar) is dit 40 euro.

De spoedprocedure (leverbaar binnen de 2 werkdagen ) kost van + 18 jarigen 265 euro en voor - 18 jarigen 235 euro.

Je reis is in de war gelopen omwille van een defect paspoort?

Tengevolge van een productiefout in je paspoort, is je reis niet verlopen zoals voorzien en je meent schade te hebben geleden:

- je moest je vertrek uitstellen of annuleren
- je moest in het buitenland blijven in afwachting van een nieuw paspoort
- je moest je reis onderbreken en naar huis terugkeren.

Je kan in dat geval aan de FOD Buitenlandse Zaken een schadevergoeding vragen voor de geleden schade.

Meer inlichtingen aan het loket paspoorten of op www.schadevergoedingpaspoort.be.

Documenten

Contact

Dienst Burgerzaken

Woluwestraat 1
1830 Machelen
T 02 254 12 57
F 02 252 57 40

Stéfanie Michiels
T 02 254 12 29
Melissa Duwée
T 02 254 12 26
Karin Piens
T 02 254 12 28