Milieuvriendelijk rijden

Verkeer is een belangrijke bron van verontreinigende stoffen in ons milieu.

 

We kunnen als individu én als gezin zorgen voor minder luchtvervuiling en minder CO2-uitstoot in het verkeer. Daar waar mogelijk kan er gekozen worden voor het openbaar vervoer of de fiets. Indien het toch wenselijk is om de auto te gebruiken, kan je een meer milieuvriendelijke rijstijl aannemen. Je kan ook kiezen voor een milieuvriendelijke wagen, door de ecoscore van je voertuig te meten.

Ik ben ROB

ROB staat voor Rustig Op de Baan. ROB past zijn rijstijl aan voor een veiliger verkeer en een betere leefomgeving.

 

Snelheid speelt een belangrijke rol in de hoeveelheid schadelijke stoffen die door voertuigen wordt uitgestoten. Bij lagere snelheden speelt de dynamiek (het optrekken en afremmen, het schakelmoment ...) een grotere rol. Wie juist schakelt en zijn snelheid aanpast, zorgt voor een vermindering van de uitstoot van CO2.

 

Een mindere uitstoot van vervuilende stoffen is niet alleen beter voor het milieu, maar ook veel gezonder en voelbaar in je portemonnee.

 

Met andere woorden: Rustig Op de Baan zorgt voor meer levenskwaliteit voor ieder van ons.

 

De basisprincipes om milieuvriendelijk te rijden zijn heel eenvoudig:

  • Rij zo veel mogelijk met een constante snelheid en niet te snel
  • Schakel zo snel mogelijk naar een hogere versnelling
  • Rem op de motor en laat hierbij de motor zo lang mogelijk in dezelfde versnelling
  • Rij niet te snel
  • Volg de verkeersstroom en anticipeer op wat voor je gebeurt
  • Verander niet onnodig van rijstrook
  • Leg de motor stil als je meer dan een halve minuut moet wachten

Geef de ROB-sticker een plaatsje je uw wagen. Zo weet iedereen het meteen: "ik ben ROB". Je kan een gratis ROB-sticker en folder afhalen bij de dienst Leefmilieu.

 

Ook de gemeente Machelen is ROB. De ROB- sticker kleeft op elk gemeentelijk voertuig en de bestuurders rijden met de tips in het achterhoofd. Zij kregen hiervoor een opleiding Eco-driving. Bij de aankoop van een nieuw voertuig wordt steeds rekening gehouden met de Ecoscore  van het voertuig.

Ecoscore van je voertuig

Om de impact van je wagen op het milieu na te gaan, ontwikkelde de Vlaamse overheid de ecoscore. Voor elk wagentype en model werd via de ecoscore de impact op het milieu en het klimaat uitgedrukt in een cijfer van 0 tot 100. Hoe hoger de score, hoe milieuvriendelijker de wagen.

 

Op www.ecoscore.be kan je de ecoscore van zowel nieuwe als van oude voertuigen vinden. Zo kunnen auto's gemakkelijk onderling met elkaar worden vergeleken.

 

De ecoscore houdt niet alleen rekening met de uitstoot van CO2, dat als broeikasgas het klimaat beïnvloedt, maar ook met emissies die een negatieve impact hebben op de gezondheid zoals fijn stof en stikstofoxiden. De ecoscore houdt ook - maar in mindere mate - rekening met de geluidshinder.

 

Voertuigen met een ecoscore van meer dan 70 zijn erg milieuvriendelijke wagens, voertuigen met een score lager dan 50 zijn dan weer erg milieuonvriendelijk.

 

Ook nieuwsgierig naar de ecoscore van je personenwagen? Klik dan door naar de website van de Vlaamse instelling voor technologisch onderzoek (VITO) en kies je merk en model.

Contact

Dienst Leefmilieu

Woluwestraat 1
1830 Machelen
T 02 254 12 49
F 02 252 57 40

Contactpersonen