Incovo

Incovo heeft als opdracht het huishoudelijke afval van de inwoners van de gemeenten Londerzeel, Machelen, Meise, Zemst en de stad Vilvoorde in te zamelen en te laten verwerken.

 

Hiervoor worden wekelijkse en veertiendaagse inzamelbeurten huis-aan-huis georganiseerd en staan er zes recyclageparken (één per gemeente en twee voor Vilvoorde) ter beschikking van de bevolking.
Het restafval en het GFT-afval worden wekelijks opgehaald. Het papier, karton en het PMD worden om de veertien dagen ingezameld.

 

Incovo staat in voor afvalpreventie, selectieve inzameling van afvalstoffen en verwijdering van afval. Daarnaast informeert Incovo de bevolking door middel van de afvalkrant, de ophaalkalender, infoavonden, ...

 

Praktisch

Incovo

C. Buyssestraat 5
1800 Vilvoorde

Tel.: 02 255 94 70

Fax: 02 251 74 05

info@incovo.be

www.incovo.be

 

Openingsuren zijn maandag tot vrijdag van 9.00 uur tot 12.00 uur en van 13.00 uur tot 15.00 uur

Contact

Dienst Leefmilieu

Woluwestraat 1
1830 Machelen
T 02 254 12 49
F 02 252 57 40

Bekijk ook: