Natuur in Machelen

Machelen is sterk verstedelijkt en doorkruist door talrijke verkeeradres. Toch zijn er nog enkele natuurlijke plekjes te vinden. In het noordoosten van de gemeente is, langsheen de Trawoolbeek, een biologisch waardevol gebied gelegen, het Peutiebos. De gemeente sloot hiervoor een beheersovereenkomst af met de vzw Natuurpunt. Peutiebos grenst aan het Floordambos dat doorloopt op het grondgebied van Steenokkerzeel en Vilvoorde.

 

Daarnaast zijn er de prachtig onderhouden gemeentelijke parken die uitnodigen tot wandelen en onthaasten. Een deel van het park van Diegem wordt zelfs ecologisch beheerd. Omdat dit gedeelte gelegen is op een helling met kwel (= verschijnsel waarbij grondwater verspreid aan de oppervlakte treedt) en er een beekje met kalkrijk water ontspringt, is het zeer interessant voor natuurontwikkeling. Voordien was deze plaats een gewoon gazon (zeer drassig), nu wordt het perceel slechts 2 maal per jaar gemaaid. Het maaisel wordt afgevoerd zodat een spontane ontwikkeling naar hooiland wordt toegelaten.

 

Enkele groengebieden in de gemeente zijn van belang voor allerlei diersoorten, waaronder vogels. Door Erik Toorman werd een gedetailleerde inventaris opgemaakt van de avifauna in Machelen en Diegem. Er werden 169 soorten vastgesteld, waarvan 117 soorten pleisterend, foeragerend, jagend of broedend. Voornamelijk het toevoerkanaal van de wachtbekkens van de Woluwecollector is interessant.