Openingsuren en wekelijkse rustdag

Handelaars, ambachtslieden en ondernemingen die aan rechtstreekse verkoop van producten doen of aan dienstverlening met klantencontact, zijn onderworpen aan de wetgeving die sluitingstijden en de verplichte wekelijkse rustdag regelt.

 

Wil je weten of je een wekelijkse rustdag dient te hebben of hoe laat je de winkel mag openen? De wet op de openingsuren geeft het antwoord. De volledige wetgeving vind je terug op de website van de FOD Economie.

 

Verplichte wekelijkse rustdag

Alle handelaars zijn onderworpen aan de wekelijkse rustdag. Dit is een ononderbroken periode van 24 uur die begint om 5 uur of om 13 uur en eindigt op hetzelfde uur van de volgende dag. Indien de wekelijkse rustdag onmiddellijk aan een wettelijke feestdag voorafgaat, mag de rustdag naar de dag volgend op de wettelijke feestdag verschoven worden. De rustdag moet voor minstens 6 maand op dezelfde dag genomen worden. Wie een andere rustdag kiest dan de zondag, moet op duidelijke en van buitenaf zichtbare wijze de wekelijkse rustdag en het gekozen aanvangsuur vermelden.

 

Afwijkingen

Volgende afwijkingen van de wekelijkse rustdag zijn goedgekeurd voor 2017:

 -  zondag 8 januari

 -   zondag 28 maart
 -  zondag 2 juli
 -  zondag 29 oktober
 -  zondag 26 november
 -  zondag 17 december
 -  zondag 24 december
telkens van 9 tot 17 uur.

Sluitingsuren

Onder sluitingsuren wordt verstaan:

  • de uren vóór 5 uur en na 21 uur op vrijdag en op werkdagen die een wettelijke feestdag voorafgaan; valt de wettelijke feestdag op een maandag dan wordt de verlening tot 21 uur toegestaan op de voorafgaande zaterdag
  • de uren voor 5 uur en na 20 uur op andere dagen.

Opgelet: voor nachtwinkels en private bureaus voor telecommunicatie geldt een aparte regeling.

Avondopeningen

Avondopeningen tot 23 uur zijn voor 2016 toegestaan op 24 juni en op 30 september.

 

Contact

FOD Economie, K.M.O,, Middenstand en Energie

Vooruitgangstraat 50
1210 Brussel
T 0800 120 33
F 0800 120 57

http://economie.fgov.be/nl/