Zwerfkatten

In België zijn zwerfkatten geen echte wilde katten meer. Het zijn huisdieren of de nakomelingen daarvan die wegens omstandigheden op straat leven. Heel vaak zijn het de mensen die deze omstandigheden veroorzaken. In 2009 kwamen bijna 37.000 katten terecht in asielen. Dierenasielen kunnen de binnengebrachte poezen niet meer herbergen. Een zwerfkat kan niet terecht in een asiel omdat de opvang hiervan echter een andere aanpak vergt dan bij een gewone tamme kat. Alleen het consequent steriliseren of castreren van zwerfkatten helpt het probleem op termijn oplossen.

 

De praktijk heeft geleerd dat katten vangen om te euthanaseren geen oplossing is. Binnen de kortste keren nemen nieuwe katten de plek in en de populatie blijft groter worden. De katten vangen, steriel maken en weer uitzetten in hun habitat blijkt een betere, efficiënte remedie tegen overlast te zijn.

Waarom zwerfkatten onvruchtbaar maken?

Als je weet dat het aantal nakomelingen van 1 kattenpaar na 10 jaar kan oplopen tot 20 miljoen, besef je dat een paar gedumpte katten in korte tijd voor heel wat overlast kunnen zorgen. De overpopulatie van zwerfkatten brengt, afgezien van veel dierenleed (ontbering, ziekte), heel wat hinder mee voor de bevolking: geurhinder door het 'sproeien' van katers, uitwerpselen, lawaaihinder van 'verliefde' katers, verwilderde katers die gewone huispoezen aanvallen,... .

 

Al deze redenen hebben de gemeente Machelen ertoe aangezet om een sterilisatiecampagne van zwerfkatten op te starten. Deze campagne ligt in de lijn van een beschermingspolitiek voor dieren en de voorkoming van hun uitbreiding en overlast in de buurten. Ons doel is eveneens om de bewoners te sensibiliseren over het probleem van de zwerfkatten.

Wat zijn de gevolgen van castratie/sterilisatie?

Het belangrijkste gevolg is natuurlijk dat je kat zich niet meer zal voortplanten. Er zijn echter nog bijkomende voordelen. Een kattin heeft bijna geen kans op tumoren en katers vertonen minder zwerfgedrag, vechten minder en hebben niet meer behoefte hun territorium te markeren door overal te sproeien. Huiselijker geworden poezen die minder zwerven lopen dan ook minder kans op ongevallen en op het oplopen van besmettelijke ziektes, zoals kattenaids en leucose. Niet alleen voor je poes en voor jou wordt het leven rustiger, ook voor de buurt brengt het soelaas. Onvruchtbare poezen geven immers geen nachtconcerten en veroorzaken minder stankoverlast in de buurt.

Hoe gaat het in zijn werk?

Als je rond je woning of in je omgeving een probleem signaleert van te veel zwerfkatten, doe je best een telefoontje naar de dienst Leefmilieu. Vermeld hoeveel katten er zitten en waar. De gemeente Machelen stelt voor om op haar kosten ENKEL ZWERFKATTEN te laten steriliseren met als doel hun aantal te verminderen.

 

Om misverstanden en misbruik te vermijden, worden de zwerfkatten gevangen en afgeleverd bij de dierenarts. Twee personeelsleden van de gemeente zullen een attest ondertekenen dat het wel degelijk om een zwerfkat gaat. Dit attest dient als "doorgangspasje" voor de dierenarts. Tijdens de operatie zal de dierenarts een inkeping maken in het rechteroor van de kat: het is de enige efficiënte manier om de gesteriliseerde katten te herkennen zonder misverstanden.

 

Na de ingreep worden de dieren terug in vrijheid gelaten op de plaats van de vangst.

Hoe kan jij je steentje bijdragen?

Het onvruchtbaar maken van je kater of kattin biedt voor het dier zelf voordelen en helpt op die manier mee de aangroei van het aantal zwerfpoezen in je buurt te verminderen. De kattenpil en de kattenprikpil zijn gekende anticonceptiva maar de pil is niet steeds even efficiënt en de prikpil vrij duur. De beste oplossing is de sterilisatie of castratie van de poes. Sterilisatie en castratie zijn vrij eenvoudige ingrepen waarvan je poes weinig hinder ondervindt. Maar laat vooral je poes niet achter! Een haard van zwerfkatten ontstaat altijd door het achterlaten van een niet-gesteriliseerde kat.

 

Indien je wilt voorkomen dat je kat per ongeluk wordt gevangen, doe haar dan een halsbandje om.

Feiten en fabels

Een poes die minstens één nest heeft gehad, leeft langer. Het is zo dat een niet-gesteriliseerde poes meer kans heeft op een baarmoederontsteking wanneer ze nooit een nestje werpt dan wanneer ze af en toe een nestje werpt. Bij een gesteriliseerde poes is dit niet aan de orde aangezien de baarmoeder verwijderd is.

 

Een poes verdikt na een sterilisatie. Dit kan wel eens gebeuren, maar dit heeft weinig met de sterilisatie op zich te maken. Het heeft wel te maken met het feit dat de poes soms minder actief is en dat de voeding te vet is of dat de huiselijke poes meer tussendoortjes krijgt.

Contact

Dienst Leefmilieu

Woluwestraat 1
1830 Machelen
T 02 254 12 49
F 02 252 57 40

Wendy Degroef
T 02 254 12 49