Vossen

Vossen hebben een bijzonder groot aanpassingsvermogen, zowel qua biotoop als qua voedsel. Hun dieet bestaat voornamelijk uit kleine zoogdieren (veel muizen), maar ook vogels, fruit, ongewervelden en aas staan op hun menu, afhankelijk van wat het meeste voor handen is.

 

Er zijn steeds meer gevallen van vossen die pluimvee komen stelen in tuinen. Dikwijls klinkt dan de roep luid om algemene verdelging en afschot van de vossen.

 

De vos verdelgen heeft misschien een tijdelijk effect, maar het vrijgekomen territorium kan snel ingenomen worden door een nieuw exemplaar en de overlast start opnieuw of neemt zelfs toe. Alle vossen uitroeien is een utopie en een gedachte die niet meer bij deze tijd hoort. De vos heeft immers een belangrijke plaats in ons ecosysteem.

 

De enige afdoende oplossing om schade door vossen te vermijden, is echter zorgen voor een voldoende afgesloten kippenhok, zo blijkt uit meerdere studies. Een goed afgesloten kippenhok bestaat uit een omheining van minstens 2 meter hoog waarvan de bovenkant naar buiten is omgeplooid. De omheining dient ook een halve meter ingegraven te worden. Eventueel kan rond de omheining ook nog een rij tegels geplaatst worden. Vossen zullen instinctief steeds tegen de omheining proberen te graven en de stenen dwarsbomen dan zijn plan. Eventueel kan je schrikdraad plaatsen of een afsluitbaar nachthok.

 

Vermits de vos normaal gesproken enkel 's nachts jaagt, is een afgesloten nachthok de eenvoudigste, goedkoopste, en beste oplossing om schade door vossen te voorkomen.

 

Meer informatie over dit onderwerp kan je vinden in de studie over vossenschade, brochure "Vos of steenmarter op bezoek" of maak uw kippenren vos-bestendig.

Contact

Dienst Leefmilieu

Woluwestraat 1
1830 Machelen
T 02 254 12 49
F 02 252 57 40