Bedrijfsafval

Het Vlaams reglement inzake afvalvoorkoming en –beheer (VLAREA) van 5 december 2003 maakt een duidelijk onderscheid tussen huishoudelijke afvalstoffen en bedrijfsafvalstoffen:

  • huishoudelijke afvalstoffen zijn alleen de afvalstoffen die ontstaan bij de werking van een particuliere huishouding (gezinnen). Deze afvalstoffen worden door de intercommunale Incovo opgehaald
  • bedrijfsafvalstoffen zijn alle afvalstoffen die niet van gezinnen afkomstig zijn. Afval van handelaars, bedrijven, kantoren, winkels, diensten, instellingen, scholen e.a. worden allemaal beschouwd als bedrijfsafvalstoffen. Deze bedrijfsafvalstoffen dienen door (private) ophalers ingezameld te worden om bij erkende verwerkers verwerkt te worden.

Ophaling PMD bij bedrijven

Vanaf 1 juli 2013 zal ook voor bedrijven de verplichting gelden om de PMD (verpakkingen van plastic flessen en flacons, metalen verpakkingen en drankkartons) afzonderlijk in te zamelen. Het is vanaf die datum verboden om deze verpakkingen bij het gemengd bedrijfsafval te gooien. Meer informatie over deze nieuwe verplichting vind je op www.ovam.be/sorteermeer.

 

Bedrijven die grote hoeveelheden PMD produceren, zijn verplicht om hiervoor een contract te ondertekenen met een private afvalophaler. Bedrijven waar de gemiddelde hoeveelheid PMD per veertien dagen niet hoger is dan 4 pmd-zakken, mogen dit gratis met de plaatselijke openbare huisvuildienst meegeven. Binnen je gemeente wordt de openbare huisvuildienst door Incovo verzorgd.

 

Voor bedrijven zullen dezelfde principes als voor gewone inwoners toegepast worden. PMD kan slechts worden aangeboden in blauwe PMD-zakken van INCOVO. De prijs van deze zakken en verschillende afvaltarieven zijn te vinden op www.incovo.be.  Slecht gesorteerde zakken zullen voor ophaling geweigerd worden. De zakken moeten worden aangeboden waar ze gemakkelijk bereikbaar zijn voor de huisvuilwagens van Incovo.

 

Private overbrengers van bedrijfsafvalstoffen zijn terug te vinden in de Gouden Gids. De lijst van de erkende overbrengers kan je terugvinden op de website van de Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaamse Gewest (OVAM).

 

Je kan ook steeds rechtstreeks contact opnemen met OVAM voor specifieke vragen betreffende bedrijfsafval:

Openbare Afvalstoffenmaatschappij

Stationsstraat 110

2800 Mechelen

Tel.: 015 28 42 84

www.ovam.be

Contact

Dienst Leefmilieu

Woluwestraat 1
1830 Machelen
T 02 254 12 49
F 02 252 57 40

Bekijk ook: