Afvalpreventie en sorteren

Afval voorkomen maakt dat de burger niet hoeft te sorteren en dat de gemeente dit afval niet moet ophalen en verwerken. Dat spaart kosten, zowel voor de maatschappij als voor het milieu.

 

Bepaalde soorten afval kunen we hergebruiken, andere kunnen we recycleren, bewerken en verwerken tot nieuwe producten. Ook de burger kan zijn steentje bijdragen. Ieder van ons kan afval voorkomen door bijvoorbeeld slim te winkelen, door duurzaam te consumeren of de papierberg te verminderen. Er bestaan ook alternatieven, zoals thuiscomposteren en kringlooptuinieren.

 

Bij het sorteren is het niet altijd evident om te weten waar je met een bepaalde afvalsoort naartoe moet. Om je op weg te helpen kan je de sorteergids van Incovo raadplegen. Zo kan je perfect weten in welke zak je iets moet gooien of welke container ervoor bestemd is.

 

Contact

Dienst Leefmilieu

Woluwestraat 1
1830 Machelen
T 02 254 12 49
F 02 252 57 40