Huwelijksaangifte

De huwelijksaangifte is de registratie van het voornemen om te trouwen bij de burgerlijke stand (de zogenaamde ondertrouw). De ambtenaar van de burgerlijke stand stelt hierbij een akte van aangifte op. Deze akte is nog geen huwelijksakte en heeft niet automatisch een huwelijk tot gevolg. Wanneer er twijfels bestaan over de huwelijksintentie, volgt een onderzoek.

 

De aangifte gebeurt door de toekomstige echtgenoot of echtgenote of beiden samen. Gebeurt de aangifte door één van beiden, dan is een gelegaliseerde volmacht van de andere aanstaande echtgeno(o)t(e) vereist. Men moet de afwezigheid van de partner kunnen verantwoorden met een gewichtige reden (bv. langdurig verblijf in het buitenland).

 

Het huwelijk kan ten vroegste voltrokken worden veertien dagen na de aangifte en ten laatste 6 maanden na deze wachttijd.

 

Voorwaarden

Om een aangifte van huwelijk te doen moeten volgende voorwaarden vervuld zijn:

 • meerderjarig zijn
 • een eventueel vorig huwelijk moet ontbonden zijn (door echtscheiding of overlijden)
 • een van de partners moet in het bevolkingsregister van Machelen ingeschreven zijn
 • alle vereiste documenten moeten beschikbaar zijn

 

Hoe aangeven?

De aangifte gebeurt persoonlijk bij de dienst Burgerlijke Stand van de gemeente. Breng zeker volgende documenten mee:  

 

 • je identiteitskaart of een identiteitsbewijs
 • een gewettigde volmacht bij afwezigheid van een van de partners
 • de vereiste documenten (meer info)

 

Tijdens je aangifte dien je ook volgende zaken mee te delen:

 

 • zal er een huwelijkscontract afgesloten worden
 • op welk adres zal men wonen na het huwelijk
 • gebeurt het uitwisselen van de trouwringen bij de huwelijksplechtigheid
 • naam en rijksregister van de getuigen (geen verplichting meer, men kan tot 4 getuigen nemen)

Contact

Dienst Burgerzaken

Woluwestraat 1
1830 Machelen
T 02 254 12 57
F 02 252 57 40

Annemie Maton
T 02 254 12 27