Huwelijkscontract

Het huwelijkscontract is een akte opgesteld door een notaris waardoor de (toekomstige) echtgenoten het stelsel van de huwelijksvoorwaarden vastleggen. Indien ze geen huwelijkscontract bepalen, wordt het wettelijke stelsel toegepast.

 

Soorten

Er bestaan verschillende stelsels van gemeenschap:

  • het wettelijk stelsel der gemeenschap
  • het stelsel der scheiding van goederen
  • het stelsel van algemeenheid van goederen

Om de nodige inlichtingen te bekomen over de inhoud van deze stelsels kan je best contact opnemen met een notaris.

 

Hoe?

De bepalingen van het huwelijkscontract moeten opgesteld worden voor de huwelijksplechtigheid plaatsvindt, via een notaris van jouw keuze. Wanneer de akte bij de notaris is ondertekend, wordt een attest opgemaakt om het huwelijksdossier bij de burgerlijke stand aan te vullen. De huwelijksakte vermeldt het soort huwelijkscontract dat werd aangegaan.

 

Tijdens het huwelijk mogen de echtgenoten een verzoek indienen om wijzigingen aan hun huwelijkcontract aan te brengen of om een ander stelsel van huwelijksvoorwaarden te kiezen. Ook dit gebeurt voor een notaris.

 

Meer informatie vind je terug op de website van de Koninklijke Federatie van het Belgische Notariaat.

Contact

Dienst Burgerzaken

Woluwestraat 1
1830 Machelen
T 02 254 12 57
F 02 252 57 40

Annemie Maton
T 02 254 12 27