Milieuraad

Sinds 1993 is er in Machelen een gemeentelijke milieuraad actief die het gemeentebestuur adviseert over het gemeentelijk milieu- en natuurbeleid.

 

De gemeenteraad en het college van burgemeester en schepenen betrekken de milieuraad bij de voorbereiding en de uitvoering van het gemeentelijk milieu- en natuurbeleid. Dit houdt in dat de gemeenteraad en het college van burgemeester en schepenen voor de definitieve besluitvorming de milieuraad om advies zullen vragen over natuur- en milieudossiers.

 

De milieuraad wordt in ieder geval om advies gevraagd met betrekking tot:

  • het ontwerp van het Milieubeleidsplan en Milieujaarprogramma
  • de uitvoering die de gemeente geeft aan de Samenwerkingsovereenkomst
  • de begroting en de begrotingswijzigingen voor leefmilieu
  • het Gemeentelijk Natuurontwikkelingsplan

 

In de milieuraad zetelen naast lokale milieu- en natuurverenigingen ook onderwijsinstellingen, socio-culturele en vormingsorganisaties, beroepsgroepenorganisaties en personen met duidelijke interesse voor milieu- en natuurbeleid. Alle vergaderingen van de milieuraad zijn openbaar.

Voorzitter                     Henri Spapen

Secretaris                     Karl Gyssels

Ondervoorzitter            Jan De Blaes

Penningmeester           Monique Criel

 

Documenten

Contact

Dienst Leefmilieu

Woluwestraat 1
1830 Machelen
T 02 254 12 49
F 02 252 57 40