Energiesnoeiers

Wat?

De energiesnoeiers komen bij jou langs en bieden gratis energieadvies en nuttige tips die je energiefactuur zichtbaar doen dalen. De energiesnoeiers plaatsen bovendien gratis energiebesparende materialen zoals spaarlampen, spaardouchekop, buisisolatie, radiatorfolie en tochtstrips. Zij werken uitsluitend voor minder vermogende eigenaars en/of huurders.

 

Om deze energiescans uit te voeren werken de Energiesnoeiers samen met het OCMW, sociale huisvestingsmaatschappijen en tal van andere toeleiders/intermediairen.

 

Voorwaarden

De distributienetbeheerders voor elektriciteit (Eandis en Infrax) hebben een aantal sociale openbare dienstverplichtingen. Eén daarvan is het (laten) uitvoeren van huishoudelijke energiescans. In heel wat gemeenten doen ze hiervoor beroep op de energiesnoeiers. Voor deze doelgroep is de energiescan helemaal gratis:

 

  • Recht heeft op de sociale maximumprijs voor elektriciteit en aardgas;
  • Een actieve budgetmeter voor elektriciteit of aardgas heeft;
  • Behoort tot de doelgroep van de meest behoeftigen van het Fonds ter Reductie van de Globale Energiekost (FRGE)
  • Een woning huurt van een sociaal verhuurkantoor of sociale huisvestingsmaatschappij;
  • Een woning huurt bij een ocmw of lokaal bestuur;
  • Een woning huurt op de private huurmarkt met een geregistreerde huurprijs van max. € 450 (of € 500 in centrum- of grootsteden of vlabinvestgebied).
  • Er voor hem/haar een verzoek tot afsluiting van gas of elektriciteit werd ingediend bij de Lokale Adviescommissie.

Na het eerste bezoekje van de energiesnoeiers kan je jezelf kandidaat stellen voor een opvolgbezoek. Tijdens dit bezoek kunnen de energiesnoeiers nog extra maatregelen gratis uitvoeren, of je helpen bij het vervangen van je dakisolatie of enkele beglazing.

 

Meer informatie kan u vinden op de website van energiesnoeiers.

 

Hoe aanvragen?

Een bezoek van de energeiesnoeiers kan je aanvragen door een ingevuld inschrijvingsformulier te verzenden naar:

 

Vilvoords Zilverpunt vzw
Schaarbeeklei 51
1800 Vilvoorde
tel: 02 254 85 20
energiesnoeiers@zilverpunt.be

Contact

Dienst Leefmilieu

Woluwestraat 1
1830 Machelen
T 02 254 12 49
F 02 252 57 40

Contactpersonen


Documenten en formulieren