Reclamewagens

Om reclame te voeren op de openbare weg, met voertuigen voorzien van reclamepanelen, al dan niet uitgerust met luidsprekers, dien je voorafgaandelijk schriftelijk toelating te vragen aan de gemeente.

Reclamewagens dienen het verkeersreglement na te leven en de verkeersveiligheid te respecteren.

 

Aanvragen kan door te mailen naar secretariaat@machelen.be of schriftelijk, gericht aan het College van Burgemeester en Schepenen, Woluwestraat 1 te 1830 Machelen.

Het secretariaat wint ter zake het advies in van de lokale politie, waarna je een schriftelijk antwoord ontvangt.

Contact

Secretariaat

Woluwestraat 1
1830 Machelen
T 02 254 12 33
F 02 252 57 40

Rita Vansteenbrugge
T 02 254 12 37