Samenleven in diversiteit

Machelen-Diegem is erg divers. De gemeente wil aan elke inwoner ongeacht geslacht, leeftijd, afkomst, geloofsovertuiging, seksuele voorkeur, handicap of socio-economische situatie toegang bieden tot alles wat de samenleving te bieden heeft.


De gemeentelijke integratiedienst heeft aandacht voor inwoners van vreemde origine. De focus ligt op participatie aan het lokale beleid, het verhogen van het maatschappelijke draagvlak, sociale cohesie en leefbaarheid.


Een eerste belangrijke stap om je weg te vinden binnen een onbekende samenleving is inburgering. Inburgering is een geschikte manier om nieuwe Vlamingen de kans te geven om aan de samenleving deel te nemen. Door een inburgeringstraject te volgen, leren nieuwkomers hoe de samenleving functioneert en op welke waarden en normen ze gestoeld is. Het onthaalbureau wijst je hierbij de weg.


Het leren van Nederlands is een andere belangrijke stap. Er zijn verschillende mogelijkheden om de Nederlandse taal te leren of bij te schaven.

Meer info

Meer informatie over diversiteit en inburgering, het Vlaamse integratiedecreet en andere relevante informatie over decreten, integratiediensten in Vlaams-Brabant, onthaalbureaus, Huis van het Nederlands, Sociaal tolken, enzovoort vind je op de website van de provincie Vlaams-Brabant of op de website van het Kruispunt Migratie-Integratie.