Autocriminaliteitspreventie

Met de slogan “Ontspring de dans, geef dieven geen kans”, tracht de preventiecel de preventie van autocriminaliteit onder de aandacht te brengen.

 

Hou alvast rekening met deze tips:

  • Parkeer je wagen steeds op een goed zichtbare & verlichte plaats
  • Neem waardevolle voorwerpen, boorddocumenten, ... uit de wagen
  • Sluit steeds zorgvuldig je wagen af: portieren, ramen, open dak & kofferruimte
  • Laat zeker je GPS & laptop niet achter in de wagen

Sensibilisering preventie autodiefstal

Doorheen het jaar worden verschillende preventieve acties georganiseerd.

 

Zo worden er geregeld “Leeg & Slotvast” acties gehouden, waarbij de wijkagent samen met een gemeenschapswacht de voertuigen controleert op leeg- en slotvastheid. Met deze controles willen wij de bestuurders aansporen hun voertuig steeds slotvast en zonder waardevolle voorwerpen achter te laten.


Daarnaast worden er ook gerichte acties gehouden waarbij het sensibiliseren van de bestuurder centraal staat. Ook proberen de gemeenschapswachten door hun aanwezigheid in het straatbeeld mogelijke daders te ontraden.

Waarschuwingsborden

Op het grondgebied van de politiezone Vima zijn waarschuwingsborden verspreid. Deze borden moeten de aandacht vestigen op het belang van het veilig achterlaten van de wagen.


Omdat onze politiezone dagelijks door heel wat bestuurders bezocht wordt (bv. om er te werken of te winkelen), bevinden deze borden zich o.a. op de belangrijkste parkings.

Contact

Preventiecel politie Vima

Zennelaan 76
1800 Vilvoorde
T 02 255 72 43
F 02 255 72 35