Kinderrechten

De rechten van het kind zijn vastgelegd in het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind (IVRK) van 20 november 1989. Het Kinderrechtenverdrag kent aan alle kinderen alle fundamentele mensenrechten toe, evenals een aantal specifieke rechten, omwille van hun kwetsbaarheid.

 

Dit verdrag wil garanderen dat alle kinderen en jongeren de nodige zorg krijgen (provisierecht), dat zij beschermd worden (protectierecht) en dat zij actief betrokken worden bij de beslissingen die hen aangaan (participatierecht).

 

Hieronder vind je enkele aantal interessante links, waar je uitgebreide informatie terug vindt over kinderrechten:

Kinderrechtencommissariaat

Het Kinderrechtencommissariaat komt op voor kinderen en jongeren onder de 18 jaar. Hier kan je terecht met al je vragen of klachten. Zij informeren je over je rechten, vertellen je wat je ermee kan doen en helpen je die rechten uit te oefenen. Het Kinderrechtencommissariaat wil jullie zichtbaar maken en een stem geven.

De informatie wordt je gratis bezorgd. Zo zijn er boekjes waar de kinderrechten op een rijtje staan, brochures, deurhangers, .... Jaarlijks wordt ook een kinderrechtenkrant uitgegeven. Je kans deze gratis bestellen via de website van het Kinderrechtencommissariaat.

Kinder- en Jongerentelefoon

Kinder- en Jongerentelefoon is er voor kinderen en jongeren met vragen en verhalen. Je kan hen voor om het even wat bellen, mailen, schrijven of chatten. De opgeleide vrijwilligers nemen je serieus.

  • Telefonisch: elke dag, behalve zon- en feestdagen, van 16 tot 22 uur op het nummer 102
  • Via mail naar brievenbus@kjt.org
  • Chat met één van de medewerkers op woensdagavond van 18 tot 21 uur

Vormen

Vormen ontwikkelde heel wat materiaal om met kinderen en jongeren aan de slag te gaan rond kinderrechten en mensenrechten.