Fiscaal attest kinderopvang

Speelpleinwerking - Grabbelpas - sportkampen

Nam je kind deel aan de speelpleinwerking of een grabbelpasactiviteit? Dan kan je de kosten van je kinderen jonger dan 12 jaar aftrekken van de belastingen. Sinds 2005 is kinderopvang door het jeugdwerk eveneens aftrekbaar.

 

Wat is het maximaal aftrekbare bedrag?

Het maximaal aftrekbare bedrag voor kinderopvang is begrensd tot 11,20 euro per opvangdag en per kind. Dat bedrag geldt per opvangdag, ongeacht de duur van de opvang.

Wanneer en hoe ontvang je het fiscaal attest?

De fiscale attesten worden eind april-begin mei verstuurd via het opgegeven e-mailadres in Ticketgang.Het attest kan ook altijd opnieuw geraadpleegd worden via de aangemaakte gezinsaccount in het inschrijfsysteem Ticketgang of kan aangevraagd worden via de gemeente.

Dit attest voeg je gewoon toe aan je aangifte van de personenbelasting.

 

  

Jeugdkamp

Het fiscaal attest voor het jeugdkamp (Chiro- Jeugd Rode Kruis), wordt bezorgd door de leiding van de jeugdvereniging waarvan je kind lid is. Indien je eind mei nog niets ontvangen hebt, neem je best contact op met de hoofdleidingvan de vereniging.


De jeugddienst bezorgt wel de nodige papieren aan de verenigingen maar stelt deze attesten niet zelf op.

Contact

Dienst Vrije tijd

Woluwestraat 1
1830 Machelen
T 02 254 12 01
F 02 252 57 40