Integratiebeleid

Het lokale integratiebeleid is een inclusief beleid. Dit betekent dat we integratie willen realiseren binnen alle beleidsdomeinen zoals onderwijs, tewerkstelling, huisvesting, welzijn, gezondheidszorg, cultuur, sport, jeugd, e.d. Hiervoor ontvangt de gemeente ontvangt subsidies van de Vlaamse overheid.


Het integratiebeleid is gericht op etnisch-culturele minderheden, maar de maatregelen moeten voor iedereen gelden. De gemeente wil een samenleving creëren waar iedere inwoner een plaats heeft met dezelfde rechten en plichten.


De acties van integratie zijn opgenomen binnen de meerjarenplanning 2014-2019. Samenwerking tussen verschillende diensten wordt hierdoor sterk gestimuleerd.

 

Integratiebeleid meerjarenplanning 2014-2019

Advies Lokaal Overlegplatform meerjarenplanning

Overleg Flankerend Onderwijsbeleid meerjarenplanning

Contact

Integratiedienst

Woluwestraat 1
1830 Machelen
T 02 254 12 00
F 02 252 57 40

Contactpersonen

Annelies Baes
T 02 254 12 00