Aansluiting riolering

De aansluiting op het rioleringsnet wordt uitgevoerd door Farys.

 

Inlichtingen en aanvragen voor aansluiting vind je op www.farys.be of op 078 35 35 99.  

Procedure

Voor de aanleg van de private riolering dien je je te houden aan de bepalingen van het reglement rioolaansluitingen van toepassing voor de gemeente Machelen. Dit kan worden opgevraagd bij voornoemd adres van Farys of is raadpleegbaar op de internetsite van Farys. De private riolering mag enkel geplaatst worden na samenspraak met Farys.

 

Na de aanvraag volgt er een technische evaluatie ter plaatse waarbij zowel het aansluitpunt ter hoogte van de rooilijn als de diepte van de rioolaansluiting wordt bekeken.

 

De aanvraag door de eigenaar dient te gebeuren onmiddellijk na ontvangst van de vergunning. Hiertoe neemt hij via de vermelde kanalen contact met Farys, waar een dossier zal worden geopend.

Er zal worden gevraagd aan de eigenaar Farys in het bezit te stellen van een kopie van de bouwvergunning alsook van het rioleringsplan van zijn woning.

 

De eigenaar wordt bezocht, waarbij zal worden vastgelegd waar de aansluiting dient te gebeuren.

 

De uitvoering gebeurt normaal binnen de 6 à 8 weken na akkoord van de klant – of als er specifiek overleg nodig is – in samenspraak met de klant.

 

De eigenaar ontvangt na uitvoering een factuur met de aanrekening van de aansluitingsvergoeding zoals vastgelegd door de gemeente:

  • tussenkomst voor de aansluiting van een ééngezinswoning (diameter 160) wordt vastgelegd op een forfaitair bedrag van € 1750 + 6% BTW
  • tussenkomst aan effectieve kostprijs voor alle aangevraagde aansluitingen groter dan diameter 160 (appartementen, bedrijven, meergezinswoningen, ...).

Contact

TMVW

Stropstraat 1
9000 Gent
T 078 35 35 99

www.tmvw.be