MeerMobiel

Wat?

MeerMobiel – Iedereen op weg – is een informatieplatform voor meer mobiliteit voor personen met een beperking of ouderen.

 

Mobiliteit is een basisvoorwaarde om volwaardig en gelijkwaardig aan onze maatschappij te kunnen deelnemen. Personen die door een handicap, ouderdom, ziekte of tijdelijke beperking moeilijkheden hebben om zich te verplaatsen worden te vaak geconfronteerd met een gebrek aan centrale informatie over het aanbod op vlak van toegankelijk en aangepast vervoer in Vlaanderen.

 

Enter, het Vlaams Expertisecentrum Toegankelijkheid, pakt daarom uit met het informatieplatform MeerMobiel . Een nieuwe website en een infolijn maken het bestaande vervoeraanbod doorzichtiger en toegankelijker.

 

Via een zoekmodule kan je zoeken in een databank met vervoeraanbieders van toegankelijk en aangepast vervoer. De inforubrieken van de website geven heel wat praktische informatie over het aanbod, kortingen, tegemoetkomingen en andere nuttige weetjes, zowel op vlak van openbaar vervoer als van het deur-deurvervoer. Je kan ook per telefoon bij MeerMobiel terecht voor meer informatie.

Meer info

www.meermobiel.be

info@meermobiel.be

Infolijn 011 26 50 30

Contact

Sociale dienst

Woluwestraat 1
1830 Machelen
T 02 254 12 09
F 02 252 57 40