Leefomgeving

Leefomgeving is een zeer ruim begrip. Het gaat immers van milieubeheer en afvalbeheer tot wegenwerken, mobiliteit en ruimtelijke planning. De kwaliteit van onze leefomgeving staat echter onder druk. Open ruimte wordt schaars, waterlopen en gronden raken vervuild, het verkeer eist zijn tol, we krijgen te kampen met overstromingen, ...

Het is dan ook van groot belang dat we een goed evenwicht vinden tussen de leefkwaliteit van onze inwoners, de kwaliteit en uitbouw van ons wegennet, het ruimtelijk beleid en het behoud van de natuur.

 

Het gemeentebestuur wil werk maken van een structurele verbetering van de leefomgeving, zodat iedereen kan genieten van onze gemeente in al haar facetten. Ten slotte willen we toch allemaal een mooiere, groenere en gezondere leefomgeving.

 

Daarom willen we ook zo goed mogelijk communiceren omtrent alles wat hiermee te maken heeft. Onder deze rubriek vind je uitgebreide informatie over:

 

>>> naar de nieuwsberichten over milieu

>>> naar de nieuwsberichten over ruimtelijke ordening

>>> naar de nieuwsberichten over openbare werken

Contact

Dienst Leefmilieu

Woluwestraat 1
1830 Machelen
T 02 254 12 49
F 02 252 57 40

Dienst Ruimtelijke ordening

Woluwestraat 1
1830 Machelen
T 02 254 12 46

Technische dienst

Woluwestraat 1
1830 Machelen
T 02 254 12 45
F 02 252 57 40