Vreemdelingen

Burgers die niet over de Belgische nationaliteit beschikken kunnen terecht bij de dienst Vreemdelingen voor:

 • aankomstverklaring (voor toeristen) – verblijf van maximum 3 maanden
 • aanvraag definitieve inschrijving in de gemeente vanuit het buitenland
 • aanvraag van uittreksels uit het wacht-, vreemdelingen- of bevolkingsregister
 • aanvraag, afhaling en verlenging van verblijfskaarten en verblijfsdocumenten
 • inlichtingen over vreemdelingenreglementering
 • inlichtingen over een verbintenis tot tenlasteneming
 • aanvraag tot regularisatie (artikel 9bis).

Indien het een eerste inschrijving in België betreft, komende van uit het buitenland, vragen wij je bij voorkeur om hiervoor op voorhand een afspraak te maken.

Dit kan via T 02 254 12 29 of via e-mail: stefanie.michiels@machelen.be.

Zo kunnen lange wachttijden aan de loketten vermeden worden en ben je zeker dat er een bediende van de dienst Vreemdelingenzaken aanwezig is.

Er kunnen ook reeds belangrijke gegevens worden opgevraagd (identiteit, reden van komst naar België), zodat wij jouw dossier vlot kunnen behandelen op de dag van afspraak.

Op je afspraak breng je mee:

 • je identiteitsbewijs (paspoort of identiteitskaart)
 • betalingsbewijs administratieve bijdrage (indien je aanvraag dit vereist)
 • de documenten ter staving van je aanvraag (deze worden vermeld bij het maken van je afspraak)
 • iemand die Nederlands spreekt/begrijpt om je indien nodig bij te staan bij administratie of bijkomende vragen.

 

Voor meer informatie kan je terecht op de website van Vreemdelingenzaken Brussel.

Contact

Dienst Burgerzaken

Woluwestraat 1
1830 Machelen
T 02 254 12 57
F 02 252 57 40

Stéfanie Michiels
T 02 254 12 29