Vreemdelingen

Burgers die niet over de Belgische nationaliteit beschikken kunnen terecht bij de dienst Vreemdelingen voor:

  • aankomstverklaring (voor toeristen) – verblijf van maximum 3 maanden
  • aanvraag definitieve inschrijving in de gemeente vanuit het buitenland
  • aanvraag van uittreksels uit het wacht-, vreemdelingen- of bevolkingsregister
  • aanvraag, afhaling en verlenging van verblijfskaarten en verblijfsdocumenten
  • inlichtingen over vreemdelingenreglementering
  • inlichtingen over een verbintenis tot tenlasteneming
  • aanvraag tot regularisatie (artikel 9bis).

Voor meer informatie kan je terecht op de website van Vreemdelingenzaken Brussel.

Contact

Dienst Burgerzaken

Woluwestraat 1
1830 Machelen
T 02 254 12 57
F 02 252 57 40

Stéfanie Michiels
T 02 254 12 29