Vreemdelingen

Burgers die niet over de Belgische nationaliteit beschikken kunnen terecht bij de dienst Vreemdelingen voor:

 • aankomstverklaring (voor toeristen) – verblijf van maximum 3 maanden
 • aanvraag definitieve inschrijving in de gemeente vanuit het buitenland
 • aanvraag van uittreksels uit het wacht-, vreemdelingen- of bevolkingsregister
 • aanvraag, afhaling en verlenging van verblijfskaarten en verblijfsdocumenten
 • inlichtingen over vreemdelingenreglementering
 • inlichtingen over een verbintenis tot tenlasteneming
 • aanvraag tot regularisatie (artikel 9bis).

Indien het uw 1ste inschrijving in België betreft, komende vanuit het buitenland: 

Wij vragen u bij voorkeur om op voorhand een afspraak te maken:

Telefonisch: 02/254.12.29 - Via email: stefanie.michiels@machelen.be 

Op deze manier worden lange wachttijden aan de loketten vermeden en bent u zeker dat er een bediende van de dienst Vreemdelingen aanwezig is. 

Ook kunnen er reeds belangrijke gegevens worden opgevraagd (identiteit, reden komst naar België) zodat wij uw dossier vlot kunnen behandelen op de dag van de afspraak. 

Op de afspraak brengt u mee: 

 • Uw identiteitsbewijs (paspoort of identiteitskaart)
 • Betalingsbewijs administratieve bijdrage (indien uw aanvraag dit vereist)
 • De documenten ter staving van uw aanvraag (deze worden vermeld bij het maken van de afspraak)
 • Iemand die Nederlands spreekt/begrijpt om u indien nodig bij te staan bij bijkomende vragen of administratie

Voor meer informatie kan je terecht op de website van Vreemdelingenzaken Brussel.

Contact

Dienst Burgerzaken

Woluwestraat 1
1830 Machelen
T 02 254 12 57
F 02 252 57 40

Stéfanie Michiels
T 02 254 12 29