Aanvraag parkeerverbod en bezetting openbaar domein

Gegevens uit EIK halen.
 
1. Gegevens van de aanvrager
Als de aanvrager een onderneming is (verplicht in te vullen)
2. Locatie waarop de aanvraag betrekking heeft
3. Gegevens van de uitvoerder/bezetter openbaar domein
Indien verschillend van de aanvrager (bv. aannemer werken, verhuisfirma, ...)
4. Aard van de werken
5. Aard van de bezetting
Voorbeeld: bestelwagen (+ parkeerlift) = 10 meter; vrachtwagen (+ parkeerlift) = 20 meter
6. Termijn bezetting openbaar domein en parkeerverbod
Pick a date
Pick a date
 
 

Contact

Secretariaat

Woluwestraat 1
1830 Machelen
T 02 254 12 33
F 02 252 57 40