Tijdelijke vergunning klasse 1 en 2

Wat?

In de indelingslijst van de Vlarem-wetgeving is aangegeven (met een "T") voor welke inrichtingen of activiteiten een tijdelijke vergunning kan bekomen worden. Bij dergelijke inrichtingen wordt er verondersteld dat de impact op het leefmilieu niet van blijvende aard is.

Hoe aanvragen?

De tijdelijke vergunning voor klasse 1 of 2 dient schriftelijk aangevraagd te worden door het ingevulde aanvraagformulier aangetekend te verzenden of tegen ontvangstbewijs af te geven aan het college van burgemeester en schepenen, Woluwestraat 1, 1830 Machelen.

 

Kosten

Gemeentelijke belasting

Tijdelijke inrichting: 150 euro

Je ontvangt na het indienen van het dossier een factuur.

Contact

Dienst Leefmilieu

Woluwestraat 1
1830 Machelen
T 02 254 12 49
F 02 252 57 40

Sylvia Speeckaert
T 02 254 12 44
Wendy Degroef
T 02 254 12 49