Nood- en interventieplannen

Sinds het KB van 16 februari 2006 betreffende de nood- en interventieplannen moet elke gemeente een veiligheidscel hebben die instaat voor de noodplanning.  Onder andere het opstellen van nood- en interventieplannen, het organiseren van rampenoefeningen en het informeren van de bevolking, moeten ervoor zorgen dat we voorbereid zijn op mogelijke noodsituaties.

 

Ook in onze gemeente kunnen er zich rampen voordoen.  Een ernstig spoorwegongeval, een ontploffing, een giftige gaswolk die vrijkomt, een zware brand,... het zijn allemaal gevaren waar we rekening mee moeten houden en op voorbereid moeten zijn. We leven in een maatschappij die niet zonder risico's is en een ramp kan overal plaats vinden.  Het is belangrijk dat je weet wat je in dat geval moet doen.

 

Algemeen

Het algemeen nood- en interventieplan (ANIP) beschrijft hoe een noodsituatie wordt aangepakt.  Het regelt de inzet van de verschillende hulpdiensten (brandweer, politie, medische diensten,...)  bij een ramp of zwaar ongeval. Het geeft een overzicht van de organisatie en de werkwijze van zowel bestuurlijk (gemeentelijk crisiscentrum) als operationeel (CP-OPS) optreden op gemeentelijk niveau.

 

Voor algemene informatie: www.crisisvlaamsbrabant.be

 

Contact

Secretariaat

Woluwestraat 1
1830 Machelen
T 02 254 12 33
F 02 252 57 40

Sara Huygaerts
T 02 254 12 16