Nieuwe vrijetijdssite Bosveld

Projectbeschrijving

Site Bosveld wordt een heuse vrijetijdssite. Een site waar sport, ontspanning, spel, jeugd, cultuur en gemeenschapsvorming elkaar ontmoeten in en rond het groene hart van Machelen, het gemeentelijk park.
Het hoofdgebouw op de site is het Bosveldgebouw. De sportinfrastructuur, twee grote zalen, een keuken, een vergaderlokaal, technische ruimtes en de burelen van de vrijetijds- en uitleendienst zullen hier hun onderdak vinden.

Status

Het project wordt gefaseerd uitgevoerd.

Gebouw

De buitenstructuur van het hoofdgebouw is af en wordt winddicht gemaakt. Er is gestart met de binnenafwerking en de technische installaties.

Omgevingsaanleg

De omgevingsaanleg is in april gestart en zal lopen tot een stuk in het najaar.

 

Evenementenplein en parking

De aanleg van het evenementenplein is in volle uitvoering. Dit plein zal de verbinding maken tussen de huidige sporthal en het nieuwe gebouw/ sportsite.

 

De huidige Bosveldparking is opgebroken. Deze zal tijdelijk niet meer kunnen gebruikt worden. De aannemer start met de zijde parking langs de Heirbaan, de ingang van de sporthal blijft bereikbaar langs het gebouw.

 

Parkeren kan voorlopig op de geasfalteerde strook langs de kant van de Koning Albertlaan, de skatetoestellen werden al verwijderd. Let op, deze parking is enkel bereikbaar via de Koning Albertlaan, omrijden langs de Haachtsesteenweg is wenselijk.

In de planning is voorzien dat de nieuwe parkings klaar zijn tegen de start van het nieuwe seizoen.


Tijdens het bouwverlof, van 10 tem 31 juli worden de werken tijdelijk stilgelegd. De aannemer zal de werfzone opruimen en degelijk afsluiten met een doorgang voor fietsers en voetgangers langs de Heirbaan.


Park

Vanaf 1 augustus worden de parkranden aangepakt. De parkranden worden uitgedund of gerooid om het park meer transparant en toegankelijk te maken. Woekerend en arbeidsintensief groen wordt verwijderd. Waardevolle planten en bomen blijven waar mogelijk staan.

 

Een transparant park, samen met het nieuwe wandel- en fietspad doorheen het park, maakt een betere sociale controle mogelijk.

 

De looptijd van deze werken wordt geschat op twee weken.


Tijdens de rooiwerken worden de toegangswegen tot het park om veiligheidsredenen afgesloten. We vragen elke bezoeker van het park, de sporthal of de volledige site om voorzichtig te zijn en de werfafsluitingen te respecteren.

Sport

De afbraak van het tennisgebouw staat gepland voor het najaar van 2017. Het nieuwe gebouw zou er dan staan voor de zomer van 2018. De houten structuur boven de huidige petanquevelden wordt afgebroken in het voorjaar van 2017. De petanquevelden verhuizen naar de ruimte naast sporthal Bosveld. De firma Stadbader NV is gestart met de realisatie van de twee kunstgrasterreinen. Deze worden in mei opgeleverd.

 

Meer uitgebreide informatie over het project en de vooruitgang vind je via onderstaande links.

Achtergrond

Sport

Cultuur en jeugd

Groen

Mobiliteit

Vrijetijdsdienst en evenementenloket

Signalisatieplan  

Plaats

Heirbaan in 1830 Machelen

Partners

Farys
THV Trias architecten - Groep Infrabo

Stadbader NV
Gemeente Machelen

Opdrachtgever

Gemeente Machelen

 

Contact

Dienst Vrije tijd

Woluwestraat 1
1830 Machelen
T 02 254 12 01
F 02 252 57 40