Elektriciteitsuitval

Stroomtekort, hoe kan dat?

Elektriciteitsschaarste treedt op als de productie sterk daalt en er geen elektriciteit in voldoende hoeveelheden kan worden ingevoerd om aan de vraag van de consumenten te voldoen.

 

De federale overheid en Elia, de beheerder van het transmissienet voor elektriciteit, zien er voortdurend op toe dat het aanbod van en de vraag naar stroom in ons land in evenwicht is.

 

Maar komende winter staan we er slecht voor. 3 van onze 7 kernreactoren zijn immers gesloten, waardoor onze productie fors verkleint. Dit betekent dat als we over heel Europa te kampen krijgen met een lange periode van hevige koude en tegelijk met een afwezigheid van wind, onze mogelijkheden van elektriciteitsaankoop bij de buurlanden beperkt zijn. De kans op een stroomtekort wordt dan reëel.

 

Behalve bij een onvoorzien incident, kunnen we op voorhand een risico op stroomtekort vaststellen en erop anticiperen. Elektriciteit in grote hoeveelheden opslaan is helaas niet mogelijk. Maar als ieder van ons zijn elektriciteitsverbruik maximaal beperkt zodra er een tekort wordt aangekondigd, kunnen we een stroomtekort vermijden.

 

We weten allemaal dat als we te veel toestellen tegelijk op hetzelfde stopcontact aansluiten, de zekering springt. Wel, dit geldt ook voor het land: als we veel meer verbruiken dan er op het net beschikbaar is, wordt de voorziening afgesloten om technische problemen op grote schaal te voorkomen.

Preventieve oplossingen

We moeten alles in het werk stellen om een lokale afschakeling of algemene black-out te vermijden! De federale regering heeft hiervoor al stappen ondernomen.

 

Nu worden al oplossingen gezocht. De productie met andere middelen dan kernenergie aanvullen, invoerovereenkomsten uitbreiden, de elektriciteitsmarkt in evenwicht brengen, … Maar deze acties volstaan misschien niet. Vooral niet bij slechte weersomstandigheden bij onze buurlanden, met een sterke stijging van hun energieverbruik als gevolg.

 

Daarom zullen er bij een dreigend tekort grootschalige maatregelen worden getroffen om het verbruik te beperken:

  • overheden, ondernemingen en handelszaken wordt gevraagd hun consumptie drastisch te verminderen
  • openbare verlichting van monumenten en autosnelwegen kan worden uitgeschakeld, evenals decoratieve publieke, commerciële of privébuitenverlichting
  • ook kan een beperking van het openbaar vervoer (treinen, trams, metro’s) worden overwogen.

Maar we doen ook een beroep op jou! Als antwoord op een uitzonderlijke situatie moeten we allemaal samen ons steentje bijdragen.

Het afschakelplan

Waarom?

Afschakeling is de ultieme maatregel om een algemene black-out te voorkomen.

 

Als we er met preventieve maatregelen niet in slagen om het algemene stroomverbruik in ons land voldoende te doen dalen, dan is er geen andere oplossing dan de elektriciteitsvoorziening in sommige regio’s af te sluiten. Deze tijdelijke stroomonderbrekingen gedurende de verbruikspiek (van 17 tot 20 uur) noemen we het afschakelplan.

 

Samen kunnen we een afschakeling helpen vermijden. Als we allemaal een inspanning doen om ons stroomverbruik te beperken, kunnen we een afschakeling helpen vermijden! Dit geldt zowel voor de inwoners van de gemeenten die met een afschakeling te maken kunnen krijgen, als voor de andere mensen. Vele kleintjes maken één grote.

Hoe werkt het?

7 dagen vóór een effectief risico op een stroomtekort maken, zal de bevolking ingelicht worden over de noodzaak van een vermindering van onze elektriciteitsconsumptie.

 

In laatste instantie, als onze inspanningen niet voldoende zijn, zullen ze op de vooravond van een eventueel tekort beslissen welke distributiecabines worden afgeschakeld. Deze cabines zijn gegroepeerd in zes “schijven” verdeeld over het hele land.

 

Je wordt 24 uur op voorhand op de hoogte gebracht van de kans dat je de dag nadien, tussen 17 en 20 uur ongeveer, zonder stroom wordt gezet.

 

Je kan je dus voorbereiden.


Meer informatie over het risico op schaarste in België en hoe je een afschakeling kunt helpen vermijden, vind je op www.economie.fgov.be.

De lijsten op straatniveau van het afschakelplan kan je nu ook terugvinden op de websites van de distributienetbeheerders (www.eandis.be -www.infrax.be)

 

Interessante documenten

Wat te doen vóór een aangekondigde stroompanne?

Wat te doen na een stroomonderbreking?

Wat te doen tijdens een aangekondigde stroomonderbreking?

 

Contact

Secretariaat

Woluwestraat 1
1830 Machelen
T 02 254 12 33
F 02 252 57 40

Sara Huygaerts
T 02 254 12 16