Bezienswaardigheden in Machelen

Sint-Gertrudiskerk

De Sint-Gertrudiskerk (sinds 1937 beschermd) is een gotisch monument, opgetrokken in kruisvorm. Omwille van haar artistieke waarde werd de kerk als monument geklasseerd door de Commissie van Kunst & Oudheidkunde. Uit oude oorkonden die men kon terugvinden in de goed bewaarde archieven van de Sint-Getrudiskerk, kon worden afgeleid dat de kerk werd gebouwd omstreeks 1224 (bescheiden uitvoering).

Kasteel Beaulieu

Een ander beschermd monument is het barokkasteel van Beaulieu dat werd gebouwd op de grondvesten van de vroegere burcht in 1653-1654, door Lucas Faid'herbe, in Lodewijk XIII-stijl.

 

Het kasteel staat ondermeer bekend om zijn 17de eeuwse zolderingspanelen, die de heldendaden van Hercules uitbeelden. De gevel is versierd met Dorische zuilen en barokmotieven. Het slot werd gebouwd in opdracht van graaf L.C. van Turn en Tassis, de 7de erfelijke opperintendent van het keizerlijke postwezen, wiens praalgraf zich bevind in de Zavelkerk te Brussel. In 1693, tijdens de strijd tegen Lodewijk XIV, vestigde Willem III van Engeland er zijn hoofdkwartier.

 

Het kasteel is door Vlaamse regering in erfpacht gegeven aan een privé promotor, die het momenteel restaureert.

Kasteel Pellenberg

Het kasteel Pellenberg zou wel eens het oudste gebouw van Machelen kunnen zijn. Pellenberg is immers de voortzetting van de oude dorpsburcht van Machelen, die aanleiding zou geven tot het stichten van de eerste dorpskern.

 

Het kasteel werd in 1986 door het gemeentebestuur aangekocht in vervallen toestand. Het werd volledig gerestaureerd en ingericht als socio-cultureel centrum, waarin tevens de openbare bibliotheek werd ondergebracht.