Erkenning kind

Wat ?

Een kind erkennen is een verklaring in authentieke vorm waarbij een persoon te kennen geeft dat er een band van vader- of moederschap tussen hem/haar en het aangewezen kind bestaat. De erkenning is dus een wettelijke bekentenis van vader-of moederschap.

 

Wanneer in het gezin van een ongehuwd paar een kind geboren wordt, staat de afstamming van het kind ten aanzien van de moeder vast. Om de afstamming van vaderszijde vast te stellen, moet de man het kind erkennen.

Wanneer?

De erkenning kan gebeuren zowel voor de geboorte, bij de geboorteaangifte als na de geboorte.

Hoe?

Voor de geboorte van het kind (de ouders zijn niet gehuwd):

 

De ouders komen samen langs bij de dienst Burgerzaken en brengen beide hun identiteitskaart en een zwangerschapattest met daarop de vermelding van de vermoedelijke geboortedatum, afgeleverd door de huisarts of gynaecoloog, mee.

 

De toestemming van de moeder is nodig.

 

Er wordt een akte van erkenning opgemaakt en de toekomstige ouders krijgen daarvan een afschrift mee. Dit afschrift neemt de vader mee bij de aangifte van de geboorte van het kindje (moeder is niet verplicht bij de aangifte van het kind aanwezig te zijn).

 

Bij de geboorteaangifte (ouders niet gehuwd):

De ouders komen samen samen langs en brengen beide identiteitskaarten, beide geboorteakten en aangifteformulier geboorte (model 1) mee. De toestemming van de moeder is nodig.

 

Na de geboorteaangifte (ouders niet gehuwd) :

De ouders komen samen langs en brengen beide identiteitskaarten, de geboorteakte van de erkenner en een afschift van de geboorteakte mee. Voor de leeftijd van 15 jaar van het kind, is enkel de toestemming van de moeder vereist. Als het kind erkend wordt tussen 15 en 18 jaar moeten zowel de moeder als het kind zelf toestemmen. Als het kind meerderjarig is moet enkel het kind toestemmen.

Complexe erkenningen

Wanneer één van beide of beide ouders gehuwd zijn of gehuwd geweest zijn, kunnen vrij ingewikkelde procedures van toepassing zijn, zoals erkenning onder voorbehoud van homologatie of erkenning met machtiging van de rechtbank.

 

Deze soorten van erkenning zijn te complex om hier algemeen te omschrijven. Raadplaag hierover best de dienst Burgerzaken, afdeling burgerlijke stand .

Wie is bevoegd om de verklaring van erkenning te ontvangen?

De ambtenaar van de burgerlijke stand en de notaris zijn bevoegd om een verklaring van erkenning te ontvangen.

 

Op Belgisch grondgebied wordt de erkenning aanvaard door om het even welke ambtenaar van de burgerlijke stand, wat ook de geboorteplaats van het kind of de woonplaats van de ouders is. Indien de ouders in het buitenland wonen, zal de verklaring bij voorkeur worden afgelegd ten overstaan van een Belgische diplomatieke of consulaire ambtenaar.

Hoeveel kost het?

Het opmaken en afleveren van een afschrift van een erkenningsakte is gratis.

Contact

Dienst Burgerzaken

Woluwestraat 1
1830 Machelen
T 02 254 12 57
F 02 252 57 40

Annemie Maton
T 02 254 12 27

Documenten en formulieren