Naamswijziging

Je naam of voornaam veranderen is geen recht, maar een gunst die verleend wordt, respectievelijk bij Koninklijk Besluit en Ministerieel Besluit. Een persoon mag van naam en/of voornaam veranderen wanneer de wijziging geen aanleiding kan geven tot verwarring of wanneer die de verzoeker en/of derden kan schaden. De naamsverandering wordt slechts uitzonderlijk toegestaan en omwille van ernstige redenen. De voornaamswijziging kan onder soepeler voorwaarden toegestaan worden.

 

De aanvraag maak je over aan het Ministerie van Justitie, dienst Naamsveranderingen, Waterloolaan 115, 1000 Brussel, door middel van een brief waarin de de aanvraag grondig motiveerd is. De kosten variëren tussen 49 en 740 euro.

 

Meer informatie

Gedetailleerde informatie over het aanvragen van een naamswijziging en wat de procedure inhoudt, vind je op de site van het Ministerie van Justitie, dienst Naamsveranderingen.

Contact

Dienst Burgerzaken

Woluwestraat 1
1830 Machelen
T 02 254 12 57
F 02 252 57 40