Extensieve groendaken

Intensieve groendaken zijn het equivalent op daken van wat tuinen op de grond zijn. Naast een begroeiing zijn hier ook dikwijls paden, terrassen en eventueel zelfs een vijver aanwezig. Een dergelijk dak weegt al gauw 300 tot zelfs meer dan 1500 kg/m² en vergt uiteraard een aangepaste, dure, dragende constructie.

 

Extensieve groendaken zijn meer te vergelijken met begroeiingen van rotsen. Ze vergen geen of weinig onderhoud omdat de begroeiing beperkt is tot mossen, vetplanten en kruiden. Ook het gewicht van deze daken is veel geringer, 20 tot 200 kg/ m², waardoor ze vaak geen aangepaste dakconstructie vergen en ook op reeds bestaande gebouwen aangebracht kunnen worden.

Hoe ziet de opbouw van zo'n groendak er uit?

In een typisch groendak kunnen de volgende lagen teruggevonden worden:

 • de vegetatielaag
 • erosiebescherming: deze beschermt de substraatlaag tegen erosie op het moment dat de vegetatielaag nog niet volledig ontwikkeld is
 • de substraatlaag: deze laag heeft een meervoudige functie. Ze zorgt zowel voor de voedingsstoffen en watervoorziening van de vegetatie als voor de zuurstof en verankering van de wortels
 • een filterdoek: deze zorgt ervoor dat de drainagelaag niet verstopt
 • een drainagelaag: deze zorgt voor de afvoer van overtollig water en is alleen nodig op platte daken
 • een wortelkerende laag
 • waterkerende laag (dakdichting): deze zorgt ervoor dat het dak waterdicht is

Hoeveel onderhoud een groendak nodig heeft, hangt echter sterk af van het type groendak, de methode waarop de vegetatielaag aangebracht werd en het gewenste eindresultaat.

Voordelen van een extensief groendak

 • een langere levensduur van de dakbedekking. De aanwezigheid van de laagopbouw beschermt de dakbedekking tegen UV- straling, verhitting, bevriezing en temperatuurschommelingen van het dak, ongelijke opwarming van de verschillende daklagen, mechanische beschadiging en wegwaaien van dakbedekking
 • thermische isolatie van het dak
 • geluidsisolatie
 • klimaatsverbetering
 • waterbeheersing
 • lucht- en waterzuivering
 • habitatontwikkeling
 • visuele voordelen: groene omgeving
 • nieuwe gebruiksruimte
 • milieuvriendelijk imago
 • financieel voordeel: De langere levensduur van groendaken zorgt er op termijn echter voor dat het prijsverschil zeer klein of onbestaande is.

Contact

Dienst Leefmilieu

Woluwestraat 1
1830 Machelen
T 02 254 12 49
F 02 252 57 40

Contactpersonen