Rijbewijs

Wanneer je met een gemotoriseerd voertuig de openbare weg opgaat, dan moet je voor dat voertuig een geldig rijbewijs hebben. Ben je ingeschreven in het bevolkings- of vreemdelingenregister, dien je te beschikken over een geldig Belgisch of erkend EER-rijbewijs. Andere bestuurders (bv. toeristen) sturen met hun erkend buitenlands rijbewijs of een internationaal rijbewijs.

 

Er bestaan verschillende categorieën van rijbewijs, afhankelijk van het voertuig dat je wil besturen:

 

 • Categorie A: motorfietsen
 • Categorie A3: bromfietsen (klasse B)
 • Categorie B: auto's waarvan de maximale toegelaten massa niet meer dan 3 500 kg. bedraagt, bestemd voor vervoer van ten hoogste 8 personen, bestuurder niet inbegrepen
 • Categorie C: auto's, andere dan die van categorie D, waarvan de maximale toegelaten massa meer dan 3 500 kg. bedraagt
 • Subcategorie C1: auto's van de categorie C, waarvan de maximale toegelaten massa meer dan 3 500 kg. bedraagt, doch ten hoogste 7 500 kg.
 • Categorie D: auto's bestemd voor personenvervoer, met meer dan 8 zitplaatsen, die van de bestuurder niet inbegrepen
 • Subcategorie D1: auto's bestemd voor personenvervoer, met 8 tot 16 zitplaatsen, die van de bestuurder niet inbegrepen
 • Categorie E: auto's van de categorie B, C, C1, D of D1 met aanhangwagen van meer dan 750 kg.

 

Om een rijbewijs te verkrijgen, moet je:

 

 • slagen voor een theoretisch examen
 • slagen voor een praktijkexamen
 • verklaren dat je medisch geschikt bent om veilig een voertuig te besturen of in het bezit zijn van een attest van een geneesheer

 

Uitgebreide informatie over het bekomen van een rijbewijs, de verschillende categorieën van rijbewijzen en verkeersveiligheid kan je terugvinden op de portaalsite van de Belgische overheid.

Contact

Dienst Burgerzaken

Woluwestraat 1
1830 Machelen
T 02 254 12 57
F 02 252 57 40

Karin Piens
T 02 254 12 28
Stéfanie Michiels
T 02 254 12 29
Melissa Duwée
T 02 254 12 26