Kinderdagverblijf

Het gemeentelijk kinderdagverblijf zorgt voor:

  • de dagopvang van kinderen voor ze naar de kleuterklas gaan en in de overgangsperiode tussen de kinderopvang en de kleuterklas;
  • de opvang van kinderen van wie de ouders zich in de onmogelijkheid bevinden om hen op bestendige wijze of gedurende een zekere periode (bvb. tijdens ziekte, zwangerschap ...), onmisbare zorgen te geven. De ouders dienen een werkgeversattest of een medisch attest als bewijs voor te leggen.

De inschrijving kan gebeuren bij Linda Steenhouwer, na telefonische afspraak.

 

Contact

Linda Steenhouwer

Maatschappelijk assistente/diensthoofd

G.Ferréstraat 14

1830 Machelen

Tel. 02 251 90 50

Fax 02 752 40 39

kinderdagverblijf@machelen.be

 

Openingsuren

Het kinderdagverblijf is alle dagen open van 7 tot 18 uur, behalve op zaterdag, zondag, wettelijke feestdagen en tijdens de jaarlijkse vakantieperiode.

 

Sluitingsdagen

De diensten zijn in 2016 gesloten op vrijdag 1 januari, maandag 28 maart, vrijdag 29 april, donderdag 5, vrijdag 6 en zaterdag 7 mei, maandag 16 mei. Het kinderdagverblijf sluit tijdens de zomer van 11 tot en met 22 juli. Maandag 15 augustus, vrijdag 14 oktober, dinsdag 1 en woensdag 2 november en vrijdag 11 november. Het kinderdagverblijf sluit tijdens de kerstvakantie van maandag 26 tot en met vrijdag 30 december.

Contact

Gemeentelijk kinderdagverblijf

G. Ferréstraat 14
1830 Machelen
T 02 251 90 50
F 02 752 40 39