Technische dienst

De technische dienst draagt zorg voor de gemeentelijke gebouwen met bijhorende infrastructuur en het openbaar domein. Zij doet dit door op regelmatige tijdstippen herstellingswerken, renovatiewerken, onderhoudswerken, reinigingswerken en groenonderhoud uit te voeren aan haar gebouwen en het openbaar domein.

 

De technische dienst voert deze werken uit in eigen beheer of laat deze werken uitvoeren door gespecialiseerde aannemers en studieburelen. Bij uitbesteding van de werken, houdt de technische dienst toezicht op deze werken als domeinbeheerder.

 

De werken in eigen beheer worden uitgevoerd door 5 buitendiensten:

 • De dienst gebouwen en openbare werken staat in voor herstellingswerken aan onze gebouwen en het openbaar domein
 • De reinigingsdienst staat in voor het proper houden van onze gemeente
 • De groendienst staat in voor het onderhoud van alle groenvoorzieningen die eigendom zijn van de gemeente
 • De onderhoudsdienst staat in voor het proper houden van onze gebouwen
 • Het magazijn staat in voor het uitlenen van materialen en het bevoorraden van onze andere buitendiensten en de gebruikers van onze verschillende gebouwen 

Dienstverlening van A tot Z

 • Beheer en onderhoud openbaar groen
 • Beheer en onderhoud wegen, voet- en fietspaden
 • Beheer infrastructuur en onderhoud gemeentelijke gebouwen
 • Coördinatie sneeuw- en ijzelbestrijding
 • Coördinatie van onderhoud grachten, hoofdrioleringen en straatkolken
 • Coördinatie van werkzaamheden op het openbaar domein
 • Coördinatie werken aan nutsleidingen
 • Logistieke ondersteuning gemeentelijke evenementen
 • Nazicht van opdrachten die verricht werden door externe bedrijven
 • Rattenbestrijding
 • Uitlenen ontstoppingsspiraal

Contact

Technische dienst

Woluwestraat 1

1830 Machelen

Tel. 02 254 12 45

Fax 02 252 57 40

technischedienst@machelen.be

 

Katrien Bilsen       diensthoofd 
Kevin De Coster   werkleider werken eigen beheer
Stijn Postalwerkleider werken door externen
Joeri Van Maldermedewerker
Mark Van Damwerktoezichter
Heidi Verspechtmedewerker

 

Openingsuren technische dienst

De gemeentediensten zijn elke werkdag open voor de inwoners:

 

 

 Voormiddag 

 Namiddag

 Avond 

 maandag

 9.00 - 12.00 u. 

 gesloten

 

 dinsdag

 9.00 - 12.00 u. 

 14.00 - 16.00 u.

 

 woensdag

 9.00 - 12.00 u.

 14.00 - 16.00 u.

 

 donderdag

 9.00 - 12.00 u.

 14.00 - 16.00 u.

 16.00 - 19.00 u. 

 vrijdag

 9.00 - 12.00 u.

 gesloten

 

 zaterdag

 gesloten 

 

 

 zondag

 gesloten 

 

 

 

Sluitingsdagen

De diensten zijn in 2018 gesloten op maandag 1 januari, maandag 2 april, maandag 30 april, dinsdag 1 mei, donderdag 10 en vrijdag 11 mei, maandag 21 mei, woensdag 11 juli, vrijdag 20 juli, woensdag 15 augustus, donderdag 1 en vrijdag 2 november, maandag 12 november, dinsdag 25 en woensdag 26 december.

Contact

Technische dienst

Woluwestraat 1
1830 Machelen
T 02 254 12 45
F 02 252 57 40