Herinrichting rond punt J.E. Mommaertslaan/J.F. Kennedylaan/Holidaystraat

Startdatum: 18/02/2013

Geplande einddatum: december 2013

Opdrachtgever: Gemeente Machelen


Beschrijving van de werken

Het rond punt wordt volledig opnieuw ingericht. Hierbij zal het wegdek volledig vernieuwd worden. Er worden nieuwe voetpaden en fietspaden voorzien afgescheiden van de rijweg door een groenstrook. De verhoogde cirkelvormige middenberm van het rond punt wordt voorzien van groenaanplantingen en gras. De openbare verlichting ter hoogte van het rond punt wordt vernieuwd. In de J.F. Kennedylaan, de Mommaertslaan en de Holidaystraat worden tussen de rijrichtingen verhoogde bermen voorzien net voor de het rond punt. Ter voorbereiding van deze wegeniswerken worden tevens alle nutsleidingen verplaatst zodat zij onder het voetpad/fietspad komen te liggen.

 

Verkeersimpact

Deze werken zullen een verkeersimpact hebben voor de bedrijven van Diegem Hoek, Diegem Vuurberg, Diegem Kouterveld, Diegem Bessenveld, Diegem Hermes en Diegem De Kleet.

 

Uitleg bij de definitieve uitwijkroutes en de signalisatieplannen

 

Fase 3 - 11 september tot einde der werken

 

Omleidingsplan en werfzone

Toegang holidaystraat enkel via Mommaertslaan

Ontsluiting holidaystraat enkel via J.F. Kennedylaan (er wordt in deze fase geen gebruik meer gemaakt van verkeerslichten)

Fase 2 - 29 juli tot 10 september

 

Omleidingpslan en werfzone

Toegang van & naar Holidaystraat uitsluitend via J.F. Kennedylaan via verkeerslichten geregelde doorgang

Belangrijk! Afrit A201 t.h.v. Rakketstraat afgesloten vanaf 30/07 t.g.v. werkzaamheden in opdracht van Beliris (werf NATO-tunnel)

Fase 1 - einde 29 juli 2013

 

Het rond punt wordt afgesloten aan de Kennedylaan en aan de Mommaertslaan. Het rond punt kan overgestoken worden vanuit de Holidaystraat naar de Mommaertslaan. Mommaertslaan is in 2 richtingen te berijden tot aan het rond punt – doorgang naar Pegasuspark is mogelijk.

Kennedylaan is in 2 richtingen te berijden tot aan het rond punt – doorgang naar Pegasuspark is mogelijk. De Kennedylaan is bereikbaar vanaf de A201. De A201 is bereikbaar vanaf de Kennedylaan.

 

Alle bedrijven en hotels aan de Holidaystraat zijn te bereiken via de Leopold III-laan.

Het verkeer uit de Bosstraat zal niet meer kunnen wegrijden. Zij zullen via de interne wegenis van het bedrijfsterrein moeten terugkeren naar de Mommaertslaan en Woluwelaan.

De omleidingen worden via grote borden aangekondigd en aangeduid via de R22/R0 en A201.

De ontsluiting van de bedrijvenzone Hermes kan langsheen de Hermeslaan.

 

Hier vind je het uitgebreide omleidingsroutes, een detail van de omleiding en de legende bij de signalisatie. Evenals een plan van het rond punt na de werken.

 

Voetgangers en openbaar vervoer

 

De doorgang voor voetgangers blijft gewaarborgd langsheen het rond punt en via een tijdelijke verharding. De tijdelijke verharding is voorzien langs de oostzijde van het rond punt.

 

De Lijn voorziet een omleidingsplan voor de lijnen 272 - 620 en lijn 282.

 

De omleidingen worden maximaal voorzien via de hoofdwegen die als ontsluiting van de bedrijvenzone hiertoe voorzien werden. Vanaf de start van de werken zal de verkeerssituatie op regelmatige basis geëvalueerd worden en bijgestuurd waar nodig. Verkeershinder zal onvermijdelijk zijn. De politie, de gemeente en de aannemer werken maximaal samen om de hinder tot het minimum te beperken.

Wij adviseren de bedrijven maximaal gebruik te maken van het openbaar vervoer.

 

Voor meer informatie kan je terecht op http://www.machelen.be/nl/396/collections/156/wegenwerken.html.

Contact

Technische dienst

Woluwestraat 1
1830 Machelen
T 02 254 12 45
F 02 252 57 40