Dienst Ruimtelijke ordening

De dienst Ruimtelijke ordening ziet erop toe dat de bebouwde en de open gebieden van de gemeente op een geordende, aantrekkelijke en duurzame manier worden ontwikkeld. Deze dienst werkt binnen het kader van de Vlaamse wetgeving ruimtelijke ordening.

 

Deze dienst werkt ook voorstellen uit om de mobiliteit te verbeteren in overleg met andere overheden. Dit kan zowel over gewestwegen, openbaar vervoer of fietswegen gaan, waar andere overheden bij betrokken zijn.

 

Vergunning voor een handelsvestiging, de sociaal-economische vergunning, wordt hier ook behandeld.

 

Op de dienst Ruimtelijke ordening kan je alle ruimtelijke plannen vinden die in de gemeente van toepassing zijn. Je kan op deze dienst ook bepaalde plannen inkijken waarvoor een openbaar onderzoek wordt ingericht. Alle stedenbouwkundige vergunningen of verkavelingsvergunningen die zijn afgegeven, kan je hier ook inkijken.

 

Huisvesting

De dienst Ruimtelijke ordening zorgt mee voor de ontwikkeling van een beleidsvisie, voor het organiseren van een lokaal woonoverleg en neemt tal van initiatieven om de woningkwaliteit in de gemeente te verbeteren. Aangenaam en betaalbaar wonen in de streek is immers een belangrijk aandachtspunt van de gemeente. Via het woonloket kan je bij de huisvestingsambtenaar vrijblijvend en gratis terecht voor allerlei vragen rond wonen.

Contact

Voor een bespreking van concrete projecten, wordt aangeraden om vooraf een afspraak te maken met één van de medewerkers van de dienst.

 

Dienst Ruimtelijke ordening

Woluwestraat 1

1830 Machelen

Tel. 02 254 12 46

Fax 02 252 57 40

ruimtelijkeordening@machelen.be

 

Maurits Lauwers   stedenbouwkundig ambtenaar
Barbara Vanhamme

deskundige ruimtelijke ordening

en huisvestingsbeleid

Sabrina Gysels

Christa Van Erp

medewerker

medewerker

 

Openingsuren

De gemeentediensten zijn elke werkdag open voor de inwoners:

 

 

 Voormiddag 

 Namiddag

 Avond 

 maandag

 9.00 - 12.00 u. 

 gesloten

 

 dinsdag

 9.00 - 12.00 u. 

 14.00 - 16.00 u.

 

 woensdag

 9.00 - 12.00 u.

 14.00 - 16.00 u.

 

 donderdag

 9.00 - 12.00 u.

 14.00 - 16.00 u.

 16.00 - 19.00 u. 

 vrijdag

 9.00 - 12.00 u.

 gesloten

 

 zaterdag

 gesloten 

 

 

 zondag

 gesloten 

 

 

Sluitingsdagen

De diensten zijn in 2018 gesloten op maandag 1 januari, maandag 2 april, maandag 30 april, dinsdag 1 mei, donderdag 10 en vrijdag 11 mei, maandag 21 mei, woensdag 11 juli, vrijdag 20 juli, woensdag 15 augustus, donderdag 1 en vrijdag 2 november, maandag 12 november, dinsdag 25 en woensdag 26 december.

Contact

Dienst Ruimtelijke ordening

Woluwestraat 1
1830 Machelen
T 02 254 12 46

Maurits Lauwers
T 02 254 12 48