Werken J. Veldmansstraat

Vorig jaar heeft de gemeente Machelen een investeringsproject opgezet met het doel de voetpaden in de J. Veldmansstraat straat volledig te vernieuwen.

 

De gemeente werd gecontacteerd door diverse nutsmaatschappijen die om allerlei wettelijke redenen dringende werken moeten doen. In het kader van een nieuwe wetgeving op het saneren van gietijzeren gasleidingen dienen tegen eind 2013 alle leidingen vervangen te worden. Vanaf januari volgend jaar zijn boeteclausules van toepassing bij niet naleving van deze nieuwe wetgeving.

Bovendien werd vastgesteld dat het elektriciteitsnetwerk dient gesaneerd en uitgebreid te worden.

 

Om die reden plant Eandis nog dit jaar werken in de J. Veldmansstraat. Om deze werken zo goed mogelijk te coördineren heeft Eandis aan de andere nutsmaatschappijen gevraagd of zij in de nabije toekomst ook nog verbeterwerken dienen uit te voeren. Op deze manier dient u slechts eenmaal hinder te ondervinden van de werken.

 

TMVW zal de loden huisaansluitingen voor het water vervangen. Infrax zal het kabeltelevisienetwerk langsheen de Leuvensesteenweg en de J. Veldmansstraat vervangen.

 

De gemeente is met Eandis, die zal optreden als coördinator voor de nutsmaatschappijen, overeengekomen dat de werken op een gecoördineerde en kwaliteitsvolle wijze zullen uitgevoerd worden en dat de bestrating terug in zijn oorspronkelijke staat zal hersteld worden. Op die manier verliest de investering van de gemeente zijn waarde niet.

 

De start der werken is voorzien in het najaar van 2013. Van zodra de concrete planning der werken gekend is, worden de bewoners verder op de hoogte gehouden.

Contact

Technische dienst

Woluwestraat 1
1830 Machelen
T 02 254 12 45
F 02 252 57 40