Werken G. De Conincklaan

Een zestal jaren geleden heeft de gemeente Machelen een investeringsproject opgezet met het doel de voetpaden in de G. De Conincklaan volledig te vernieuwen.

 

Een privéfirma heeft nu een bouwaanvraag ingediend om op de site tussen Oude Woluwelaan, Tenaertslaan en G. De Conincklaan een project te realiseren voor de bouw van 110 serviceflats.

 

Om dit project te realiseren dienen de nutsmaatschappijen ook heel wat voorbereidend werk doen. Zo dienen onder meer het elektriciteitsnetwerk en de gasleiding vernieuwd en versterkt te worden.

 

Aangezien deze werken gebeuren ter hoogte van de G. De Conicklaan, zal Eandis van de gelegenheid gebruik maken om ook in deze straat het elektriciteitsnetwerk te saneren, inbegrepen de aansluitingen van de openbare verlichting. Op deze manier kunnen we voorkomen dat er in de nabije toekomst opnieuw werken in uw straat dienen uitgevoerd te worden.

 

Al deze werken zullen uitgevoerd worden door Eandis. De netwerkbeheerder zal onze bewoners tijdig inlichten over de start der werken en mogelijke hinder. De gemeente heeft met Eandis afgesproken om de staat van het voetpad in zijn oorspronkelijke toestand te herstellen.

Contact

Technische dienst

Woluwestraat 1
1830 Machelen
T 02 254 12 45
F 02 252 57 40