Heraanleg de Spoelberchplein

Het de Spoelberchplein wordt heraangelegd. De realisatie van het nieuwe plein is het resultaat van een gans participatietraject waarbij de omwonenden van het plein nauw betrokken geweest zijn bij het ontwerp.

 

Ondertussen zijn de nodige administratieve procedures en voorbereidende werken zijn afgerond. Zo hebben de nutsmaatschappijen reeds verbeteringswerken aan hun netwerk uitgevoerd. De gemeente is ook vroeger dan voorzien gestart met het ontmantelen van de antennes op de GSM-mast. Daardoor kan de GSM-mast die het plein ontsierde en een doorn in het oog van vele bewoners is, nu worden afgebroken.

 

De werken zullen gefaseerd verlopen:

 

  • Fase 1 (29 juli – 30 Augustus): heraanleg van plein t.h.v. Heirbaan. Op deze manier wordt het openbaar vervoer minder gehinderd aangezien de schoolbussen niet langsheen de Heirbaan rijden in de maanden juli en augustus
  • Fase 2 (1 september – eind der werken): rest van het project

 

Monument van Machelen gaat neer - bekijk nu de film

 

>>> plan heraangelegd de Spoelberchplein

>>> Fasering van de werken

>>> Omleidingsplan

>>> Presentatie heraanleg de Spoelberchplein tijdens infoavond 5 juni 2012

Contact

Technische dienst

Woluwestraat 1
1830 Machelen
T 02 254 12 45
F 02 252 57 40