Werken Brounsstraat

Start laatste fase werken Brounsstraat: van 6 tot en met 10 februari (indien de weersomstandigheden het toelaten).

Asfalteringswerken ter hoogte van kruispunt met de Viaductstraat. Hiervoor wordt een tijdelijke omleiding voorzien zoals aangegeven in het signalisatieplan.

Een bewonersbrief ivm deze info wordt nog door aannemer gepost.

 

Het rioleringsstelsel aan de Brounsstraat is aan vernieuwing toe. Het huidige gemengd rioleringsstelsel gaat vervangen worden door een gescheiden rioleringsstelsel.

 

Reden: In een gemengd rioleringsstelsel komt het afvalwater samen met het hemelwater. De afvoer van het toilet, de keuken, de badkamer maar ook van regenpijpen wordt dus op eenzelfde buis aangesloten.

Dat geeft heel wat problemen. Zo gebeurt de waterzuivering minder efficiënt, het regenwater infiltreert onvoldoende in de bodem met als gevolg dat de bodem op sommige plaatsen verdroogt.

Een gescheiden stelsel is de oplossing want hierbij wordt het hemelwater en het afvalwater gescheiden.

 

Werken: Aangezien er gewerkt zal worden aan de straten zal de gemeente ook het voetpad en de wegenis heraan leggen. Op die manier zullen de omwonenden slechts eenmaal hinder ondervinden.

Start der werken: 16 september

Einde: voorzien februari 2014

 

De werken zullen in twee fases verlopen. Informatie over de verkeersomleidingen tijdens de werken vind je in omleidingsplan fase 1a, omleidingsplan fase 1b en omleidingsplan fase 2. Informatie over het openbaar vervoer vind je in het omleidingsplan van De Lijn.

 

Presentatie infoavond

Contact

Technische dienst

Woluwestraat 1
1830 Machelen
T 02 254 12 45
F 02 252 57 40