Preventieve maatregelen

Om je woning tegen inbraak te beveiligen zijn er drie soorten maatregelen die je kan nemen: organisatorische, bouwkundige en elektronische.

 

Organisatorische maatregelen

Veiligheid begint met het aannemen van goede gewoontes zoals het registreren van waardevolle voorwerpen, zorg dragen voor je sleutels, je woning een bewoonde indruk geven wanneer je op vakantie gaat, deuren en ramen met sleutel sluiten zelfs bij korte afwezigheid,... Deze maatregelen kunnen door iedereen worden toegepast, ze zijn goedkoop en zo eenvoudig dat ze vaak over het hoofd worden gezien. Niettemin vormen ze de eerste en essentiële stap om je woning te beveiligen.

 

Bouwkundige maatregelen

Kies degelijke materialen uit voor je woning: zorg voor deuren die dik genoeg zijn, sloten die stevig genoeg zijn en aangepast aan de dikte van de deuren, ramen die niet makkelijk te breken zijn, veiligheidsglas installeren, een kluis inbouwen, ...

 

Elektronische maatregelen

Momenteel is er een groot aanbod van elektronische systemen op de markt te vinden. Het plaatsen van een elektronische veiligheidssysteem moet in combinatie gebeuren met voorafgaande organisatorische en technische maatregelen. Anders heeft het geen zin. Elektronische maatregelen zijn dus een aanvulling op de organisatorische en technische maatregelen.

 

Vergeet niet je alarmsysteem binnen de 10 dagen na installatie te registreren in de online databank bij de politie. Via www.police-on-web.be kan je alles aangeven. De registratie is bedoeld om de doeltreffendheid van de interventies, en de veiligheid van elke inwoner te verbeteren. Wanneer de politiediensten een oproep krijgen, kunnen ze via de databank meteen alle nodige gegevens opvragen en onmiddellijk bepalen hoe ze het best kunnen handelen.

 

Meer info op www.besafe.be.