Rechtbank van Eerste Aanleg

De rechtbank van eerste aanleg heeft drie afdelingen:

 

  • de burgerlijke rechtbank
  • de correctionele rechtbank
  • de jeugdrechtbank

 

De burgerlijke rechtbank

 

Deze rechtbank is bevoegd voor alle zaken die een persoon aangaan. Dat kan gaan over een echtscheiding, afstamming, maar ook adoptie. De burgerlijke rechtbank behandelt onder bepaalde voorwaarden ook geschillen waarvan het bedrag hoger is dan 1860 euro.

 

De correctionele rechtbank

 

Dit is een strafgerecht dat wanbedrijven bestraft. Die wanbedrijven zijn o.a. oplichting en fraude, onopzettelijke doodslag, diefstal met braak of geweld.

De correctionele rechtbank behandelt ook het beroep tegen vonnissen van de politierechtbank.

 

De jeugdrechtbank

 

De jeugdrechtbank behandelt geschillen die vallen onder de wet op de Jeugdbescherming (1965). Het gaat o.a. over ontheffing uit het ouderlijk gezag, plaatsing van minderjarigen in opvanggezinnen of gesloten centra en jeugdcriminaliteit.

 

Contact

 

Paleis van Justitie
Rechtbank van Eerste Aanleg
Poelaertplein 1

1000 BRUSSEL
Tel. 02 508 61 11