Rechtbank van Koophandel

De rechtbank van Koophandel behandelt in eerste aanleg commerciële geschillen (hoger dan 1860 euro), uitspraken van faillissementen, conflicten tussen aandeelhouders van een vennootschap. Ze behandelt geen feiten die tot de sfeer van het strafrecht horen zoals fraude.

 

Naast de geschillen die ze in eerste aanleg te verwerken krijgt, behandelt ze ook het hoger beroep tegen vonnissen van de vrederechter in handelsgeschillen.

 

Contact

 

Paleis van Justitie
Rechtbank van koophandel
Poelaertplein 1

1000 BRUSSEL
Tel. 02 508 61 11