Hoven

Soms is iemand het oneens met een uitspraak van een rechter. Deze persoon kan een geding een tweede keer laten voorkomen om het eerste vonnis te betwisten. Elke partij kan dit recht uitoefenen, met uitzondering van de gevallen waarin geen hoger beroep mogelijk is.

 

Het beroep wordt steeds behandeld door een rechtscollege dat hoger is dan de rechtbank die het eerste vonnis heeft uitgesproken. In hoger beroep beraadslagen de rechters een tweede en laatste keer over de grond van de zaak. Daarna doen ze een uitspraak in laatste aanleg.

 

In België zijn er 3 verschillende hoven: het hof van beroep, het hof van assisen en het hof van Cassatie.

 

Naast de gewone rechtbanken en hoven zijn er ook nog twee andere rechtscolleges die een toezichthoudende taak hebben, namelijk de Raad van State en het Arbitragehof.