Klachten, bijstand en advies

Indien je een klacht wil indienen, bvb. wegens diefstal of aanranding, kan dat eenvoudig door een aangifte te doen bij de politie. Je kan ook een schriftelijke klacht indienen bij het Parket van de Procureur des Konings. De klacht wordt daarna bij de politie bevestigd.

 

Parket Procureur des Konings
Quatre-Brasstraat 13

1000 BRUSSEL
Tel. 02 508 71 11

 

Kosteloze rechtsbijstand & rechtspleging (Pro-deo)

 

Rechtszoekenden met een laag inkomen kunnen aanspraak maken op zowel kosteloze rechtsbijstand als kosteloze rechtspleging. De formulieren voor de aanvraag hiervan kan je bekomen bij de politie.

Vredegerecht Vilvoorde
Bolwerkstraat 25

1800 Vilvoorde


Elke eerste en derde donderdag van de maand van 17 tot 18 uur.

 

Rechtzoekenden die verplaatsingsproblemen ondervinden of die dringend juridisch advies nodig hebben, kunnen bovendien elke dag tussen 14 en 18 uur telefoneren naar de dienst Tele Balie. De permanentie wordt er waargenomen door advocaten en men kan ze bereiken op de nummers 02 511 54 83 en 02 511 50 45.