Werken Villastraat

Aard van de werken:
Aanleggen gescheiden rioleringsstelsel, heraanleg wegenis en voetpad.

 

In een gemengd rioleringsstelsel komt het afvalwater samen met het hemelwater. De afvoer van het toilet, de keuken, de badkamer, maar ook van regenpijpen, wordt dus op eenzelfde buis aangesloten.
Dat geeft heel wat problemen. Zo gebeurt de waterzuivering minder efficiënt, het regenwater infiltreert onvoldoende in de bodem, met als gevolg dat de bodem op sommige plaatsen verdroogt.
Een gescheiden stelsel is de oplossing, want hierbij wordt het hemelwater en het afvalwater gescheiden.

 

Om de omwonenden slechts 1 maal hinder te laten ondervinden, wordt tegelijkertijd ook het voetpad en de wegenis heraangelegd.

 

Stand van zaken maart 2016:
De werken zijn ondertussen in hun laatste fase waarbij de asfalt aangebracht zal worden. Dit gebeurt in twee stappen:
- vrijdag 11 maart: aanbrengen onderlaag asfalt
- maandag 14 maart: aanbrengen toplaag asfalt (afwerkingslaag).

 

De timing is afhankelijk van de weersomstandigheden.

Gelieve er rekening mee te houden dat de toegang naar en van de woningen / garageboxen beperkt zal zijn, of tijdelijk ontoegankelijk,gedurende deze werkzaamheden. We raden inwoners aan de auto buiten de werkzone te stationeren tijdens de werken.

 

Start: 10 augustus 2015
Einde: eind maart 2016

Contact

Technische dienst

Woluwestraat 1
1830 Machelen
T 02 254 12 45
F 02 252 57 40