Kids-ID

Sinds 20 april 2009 levert de gemeente Machelen elektronische identiteitskaarten voor kinderen onder 12 jaar af, de zogenaamde Kids-ID. Deze werden ingevoerd ter vervanging van de vroegere kartonnen exemplaren met foto. Hoewel er enkel nog kids-ID's worden afgeleverd, blijven de oude kinderpasjes nog steeds geldig (indien de geldigheidsdatum niet verstreken is).

 

In de meeste Europese landen en sommige niet-Europese landen wordt de Kids-ID aanvaard als geldig reisdocument. De Kids-ID op zich volstaat niet om te reizen. Het kind moet begeleid worden door een volwassene die zelf over een geldig identeitsdocument beschikt. Indien dit niet één van de ouders of voogd is, dient men een volmacht mee de geven dat het kind mag reizen met een volwassene anders dan zijn ouders of voogd.

 

Voor wie?

Momenteel kan enkel voor kinderen met de Belgische nationaliteit, die ingeschreven zijn in het bevolkingsregister van Machelen, een Kids-ID afgeleverd worden.

Voor kinderen die geen Belgische nationaliteit hebben en ingeschreven zijn in de bevolkingsregisters van Machelen, blijft het identiteitsbewijs voor kinderen jonger dan 12 jaar bestaan als reisdocument binnen Europa.

 

Geldigheid

De nieuwe Kids-ID heeft een geldigheidsduur van 3 jaar en is geldig tot en met de dag die de twaalfde verjaardag voorafgaat. Wanneer het kind de leeftijd van 12 jaar heeft, moet het immers een elektronische identiteitskaart (EIK) hebben. Opgelet. Als je op reis bent wanneer je kind 12 jaar wordt, dan vervalt ook de Kids-ID en heeft jouw kind geen geldige identiteitskaart meer.

 

Meer dan een identiteitsbewijs?

De kaart biedt kinderen bovendien een extra bescherming in noodgevallen. De dienst HALLO OUDERS verbonden aan de Kids-ID kan in een handomdraai gratis geactiveerd worden op deze site. Eenmaal geactiveerd, kan elke volwassene die jouw kind in nood vindt, het HALLO OUDERS-nummer bellen dat zich op de achterzijde van de Kids-ID bevindt. Op deze manier worden de nummers in volgorde van belangrijkheid gebeld.

 

Aanvragen

De Kids-ID dient persoonlijk aangevraagd te worden op het gemeentehuis. Eén van de personen die het ouderlijk gezag heeft over het kind kan de Kids-ID aanvragen. Belangrijk is dat het kind aanwezig moet zijn bij de aanvraag van de Kids-ID.

 

Eén recente foto die voldoet aan de eisen van FOD Binnenlandse zaken (zie fotomatrix EID)  moet meegebracht worden.

 

Een drietal weken na de aanvraag ontvang je een brief met PIN- en PUK codes. Met deze brief moet je de Kids-ID komen afhalen. Je kan een spoedprocedure of zeer dringende spoedprocedure aanvragen. De levertermijn van de spoedprocedure is 4 werkdagen, deze van de zeer dringende spoedprocedure is 2 werkdagen.

 

Hoeveel kost een Kids-ID?

De Kids-ID kost 7 euro. Een spoedprocedure (afleverbaar in 4 werkdagen) kost 115 euro. Een zeer dringende spoedprocedure (afleverbaar in 2 werkdagen) kost 180 euro.

 

Documenten

Contact

Dienst Burgerzaken

Woluwestraat 1
1830 Machelen
T 02 254 12 57
F 02 252 57 40

Melissa Duwée
T 02 254 12 26
Stéfanie Michiels
T 02 254 12 29
Karin Piens
T 02 254 12 28