Klimaatkaart

De ambitie van de provincie Vlaams-Brabant is evolueren naar een klimaatneutraal en klimaatbestendig Vlaams-Brabant tegen 2040. Om deze ambitie waar te maken, moet er geïnvesteerd worden in innovatie, de invoer van schone technologieën, de vermindering van de energie- en materialenafhankelijkheid en moet er gezorgd worden voor een toekomstgerichte circulaire en sterke economie. De provincie kan dit uiteraard niet alleen. Gemeenten, burgers, bedrijven, middenveld en kennisinstellingen moeten mee in dit verhaal stappen.

 

Voor de gemeente Machelen betekent die instap de ondertekening van het Burgemeestersconvenant op 20 mei 2014 en de opmaak en uitvoer van een klimaatactieplan.

 

Wat is de klimaatkaart?

De Vlaams-Brabantse klimaatkaart brengt de projecten in kaart die bijdragen aan een klimaatneutrale provincie. Er wordt een overzicht gegeven van alle initiatieven die door gemeenten, bedrijven en organisaties genomen worden. Deze initiatieven worden onderverdeeld in verschillende categorieën.

Door in te zoomen op een bepaald gebied kan je meer te weten komen over de initiatieven op een bepaalde locatie. Door vervolgens op een bepaald project te klikken, kan de bezoeker van de klimaatkaart meer informatie bekijken over het desbetreffende project.

 


Jouw klimaatneutraal project op de klimaatkaart?

Wil je dat jouw initiatief opgenomen wordt op de klimaatkaart? Neem dan contact op met jouw gemeente op onderstaande coördinaten!

 

T 02 254 12 49

E milieudienst@machelen.be

Contact

Dienst Leefmilieu

Woluwestraat 1
1830 Machelen
T 02 254 12 49
F 02 252 57 40